Kan efterlevande make återkalla inbördes testamente?

Vi ar ett testamente där den efterlevande ärver allt ( Jag ). Min fru hade två bran ( särkullbarn ) Barnen srev under ett arvsavstående, men ändrade sig efter att deras mamma hade dött. Testamenet förskrev att särkullebarnen skulle ärva allt efter min död. ( jag har inga barn ) Alla tilgodhvanden fanns på min och min frus

kapitalförsäkringskonto. ( Utanför BU ) Resten = ett hus kunde härledas till mitt arv ( min enskilda egendom )

Alltså inget för särkullebarnen att ärva. Då var det bättre att som man tidigare kommit överens om och i stället

ärav allt efter min död.

Fråga kan jag skriva nytt testamente tex försäljning av lägenhet och alla pengar till Barnkancerfoden, övriga tillgångar finns på kapitalförsäkringaskonto, med SOS Barnbyar som förmånstagare ?

Om man kan skria ett nytt testamente kan ni hjälpa mig med kortet förmulering ?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arvsavstående
Du skriver att barnen skrev under ett arvsavstående. Jag tolkar detta utifrån övrig information i din fråga som att barnen valde att avstå från deras arv till förmån för dig och att de alltså vid din bortgång skulle erhålla deras mors arv. (3 kap. 9 § ÄB) Detta innebär alltså inte att barnen blir arvslösa utan att de helt enkelt får vänta på sitt arv till ett senare tillfälle, dvs. vid din bortgång. Ett sådant arvsavstående verkar vad jag kan utläsa i regel inte gå att återkalla om det inte finns något som gör arvsavsägelsen oskälig. Att ångra sig i efterhand går alltså i regel inte.

Vad får du testamentera bort?
När din fru dog skedde troligen en bodelning mellan er där du erhåll din egen del med full äganderätt och hennes del (dvs. arvet efter henne) med fri förfoganderätt. Att du erhåll hennes del med fri förfoganderätt innebär att du i princip får göra vad som helst, förutom att testamentera bort det eftersom den först avlidne makens arvingar har rätt till efterarv. (3 kap. 2 § ÄB) För att besvara din fråga kan du alltså inte upprätta ett nytt giltigt testamente som föreskriver SOS Barnbyar som förmånstagare för alla dina tillgångar eftersom dina tillgångar även innefattar det arv som din frus barn ska erhålla vid din bortgång. Det som du erhåll med full äganderätt vid bodelningen kan du dock förfoga över hur du vill och alltså testamentera till SOS Barnbyar.

Möjligheten att upprätta ett nytt testamente
Det som blir problematiskt avseende att testamentera det du äger med full äganderätt är att det redan finns ett testamente som föreskriver att särkullbarnen ska erhålla allt, dvs. även den del som du har med full äganderätt. Eftersom det tidigare testamentet är ett inbördes testamente finns en specialregel för att reglera situationen då bara en av makarna vill/kan ändra sig. Denna regel föreskriver att om en make vill återkalla eller göra en ändring i ett inbördes testamente som väsentligt rubbat förutsättningarna för det gemensamma förordandet så förlorar denne make den rätt som följer av testamentet. (10 kap. 7 § ÄB) Om du upprättar ett testamente som föreskriver att dina tillgångar (alltså inte de tillgångar som du erhållit med fri förfoganderätt efter din fru och som senare ska tillfalla särkullbarnen) ska tillfalla SOS Barnbyar kan detta ses som en återkallelse som väsentligen rubbar förutsättningarna för det tidigare testamentet. Detta innebär att du då förlorar den rätt som du erhållit av det tidigare testamentet.

Sammanfattning
För att besvara din fråga kan du inte upprätta ett testamente där du testamenterar allt till SOS Barnbyar eftersom du erhållit tillgångar efter din fru med fri förfoganderätt vilket innebär att du inte får testamentera bort dessa tillgångar. Dina övriga tillgångar, dvs. dina tillgångar som du äger med full äganderätt, kan du testamentera till SOS Barnbyar men jag vill bara göra dig uppmärksam på att detta kan innebära att du förlorar den rätt du erhållit av det tidigare testamentet.

Hoppas detta besvarade dina frågor, om inte eller om något är otydligt är du varmt välkommen att kontakta mig på min mail: felicia.lundgren@lawline.se. Om du vill ha hjälp att upprätta ett testamente kan du återkomma på min mail så hänvisar jag dig vidare till Lawlines juristbyrå.

Med Vänlig Hälsning

Felicia LundgrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning