Kan efterlevande make ändra inbördes testamente till nackdel för först avlidne makens vilja?

2020-01-28 i Testamente
FRÅGA
Hej, testame, om makar skrivit testamente tillsammans, maken avliden, nu vill makan riva testamentet, skriva nytt,Det tidigare testamentet var ju med makens vilja, nu kan han ju inte säga sin mening, Hur förhåller man sig då, Kan makan skriva ett nytt testamente och ogiltig förklara /riva sönder det tidigare testamentet det utan hinder
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Utgångspunkten när makar ärver varandra är att det sker med fri förfoganderätt. Den fria förfoganderätten innebär att den efterlevande maken har rätt att leva för, förbruka och (till viss del) skänka bort det den ärvt. Däremot får efterlevande make inte testamentera bort den andel som är hänförlig till den först avlidna maken. Även om makarna i testamentet skrivit att arvet ska vara med full äganderätt har Högsta domstolen uttalat att om det finns sekundosuccession upptaget (dvs att arvet ska gå vidare till någon när båda makarna är avlidna) ska det tolkas som fri förfoganderätt oavsett vad som skrivits (se NJA 1950 s. 480).

Inget testamentsförordnande är oåterkalleligt, det går således inte att avtala om att ett testamente inte får återkallas. I det fall du beskriver innebär det att den efterlevande maken har rätt att ändra testamentet för sin del av kvarlåtenskapen. Däremot är ändringen av testamentet för den först avlidna maken en nullitet; även om testamentet rivs sönder och ett nytt testamente skrivs kommer det inte att vara giltigt. Den först avlidna makens vilja ska följas för den del av kvarlåtenskapen som är hänförlig till den, medan den efterlevande maken kan testamentera bort sin del som hen vill.

Som svar på din fråga innebär det att den efterlevande maken kan skriva ett nytt testamente. Däremot kommer den ändring som sker med det nya testamentet endast att omfatta den efterlevande makens kvarlåtenskap. Den andel som är hänförlig till den först avlidna maken ska fördelas efter viljan i det inbördes testamentet.

Om något är oklart i svaret eller du behöver vidare hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2599)
2020-09-22 Har syskonbarn rätt till arv?
2020-09-21 Är ett testamente giltigt om initialerna inte är egenhändigt skrivna?
2020-09-21 Hur fördelas arvet om en testamentstagare har avlidit?
2020-09-21 Kan man ändra testamentet och begränsa bröstarvingens arv?

Alla besvarade frågor (84259)