Kan efterlevande make ändra ett gemensamt testamente?

2020-12-07 i Testamente
FRÅGA
Hej, Jag har en fråga gällande min mamma.Min pappa har gått bort och han och min mamma hade ett gemensamt testamente. Bodelning mm är avklarat redan och testamentet togs upp i samband med detta. Kan min mamma upprätta ett nytt eget testamente nu när dödsboet är avklarat? Kan det även omfatta det arv som hon fått av min pappa, eller gäller då det gamla testamentet fortfarande för denna arvsdel? Kan min mamma makulera det omkom anser att det "gamla" testamentet ej skall gälla längre?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett testamente är tänkt att uttrycka testatorns yttersta vilja gällande hur kvarlåtenskapen ska fördelas efter bortgång. Testatorn kan ändra testamentet så länge hen lever och vid testatorns bortgång ska testamentet tolkas på det sätt som bäst kan antas överensstämma med testatorns vilja (11 kap. 1 § 1 st. ÄB). Detta innebär att efter din pappas bortgång kan inte din mamma ändra din pappas del av testamentet eftersom det skulle göra att testamentet inte uttrycker din pappas yttersta vilja. Däremot kan hon ändra sin del av testamentet och ändra hur hennes kvarlåtenskap ska fördelas. Arvet som din mamma har fått genom testamentet som enligt testamentet sedan ska gå till någon annan, har din mamma ärvt med fri förfoganderätt. Har man ärvt något med fri förfoganderätt får man inte testamentera bort det eller skänka bort det. För din pappas kvarlåtenskap gäller alltså det gamla testamentet.

Sammanfattning

Din mamma kan inte makulera det gemensamma testamentet och hon kan inte ändra hur din pappas kvarlåtenskap ska fördelas, där gäller det "gamla" testamentet. Däremot kan hon ändra den del av testamentet som gäller hennes egna kvarlåtenskap.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hanna Ullerholt
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2819)
2021-04-14 Får jag rätt till arv genom att inte godta ett testamente?
2021-04-12 Vad händer med arv om vi ''bara'' är sambos?
2021-04-11 Hur kan man stoppa en bedragare från att få arv?
2021-04-09 Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt?

Alla besvarade frågor (91196)