Kan du testamentera om att dina barn har umgängesrätt med sina mor- eller farföräldrar?

2021-02-28 i Barnrätt
FRÅGA
Kan min dotter med hjälp av testamente skriva in sitt önskemål eller krav att hennes sambo vid hennes död måste låta barnen träffa sina far- eller morföräldrar någorlunda regelbundet upp till barnen är myndiga?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Ett testamente är ett dokument som en person skriver för att reglera hur dennes kvarlåtenskap, det vill säga tillgångar, ska fördelas efter sin död. I regel är således barnens umgängesrätt med sina mor- och farföräldrar inget som din dotter kan testamentera om. Istället blir reglerna om umgängesrätt i föräldrabalken (FB) tillämpliga.

Det finns ingen lagstad umgängesrätt för mor- eller farföräldrar. Barnets vårdnadshavare har dock ett ansvar för att se till att barnets behov av umgänge med någon annan som står barnet särskilt nära, exempelvis barnets mor- och farföräldrar, så långt som möjligt tillgodoses (6 kap. 15 § tredje stycket FB).

Om din dotter skulle gå bort och hennes sambo, som jag antar är/kommer att vara barnens vårdnadshavare, inte skulle vilja samarbeta och låta barnen träffa sina far- eller morföräldrar kan de vända sig till socialnämnden. På talan av socialnämnden kan domstolen besluta om umgänge mellan barnen och mor- eller farföräldrarna. Vid bedömningen av om en sådan talan ska föras kommer socialnämnden att särskilt beakta barnens behov av umgänge med sina mor- och farföräldrar. Det är alltså inte mor- eller farföräldrarna som kan föra talan om umgängesrätten utan socialnämnden, varför ni kommer att behöva vända er till socialnämnden (6 kap. 15 a § FB).

Hoppas att det var svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare frågor.

Med vänliga hälsningar,

Nhi Tran
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1801)
2021-10-24 Hur länge ansvarar vårdnadshavare för ett barn?
2021-10-23 Gemensam vårdnad utlandsresa
2021-10-20 Kan man avskära sina barn från en annan vårdnadshavare?
2021-10-16 Har man rätten att umgås med sitt yngre syskon?

Alla besvarade frågor (96611)