Kan du testamentera om att dina barn har umgängesrätt med sina mor- eller farföräldrar?

2021-02-28 i Barnrätt
FRÅGA
Kan min dotter med hjälp av testamente skriva in sitt önskemål eller krav att hennes sambo vid hennes död måste låta barnen träffa sina far- eller morföräldrar någorlunda regelbundet upp till barnen är myndiga?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Ett testamente är ett dokument som en person skriver för att reglera hur dennes kvarlåtenskap, det vill säga tillgångar, ska fördelas efter sin död. I regel är således barnens umgängesrätt med sina mor- och farföräldrar inget som din dotter kan testamentera om. Istället blir reglerna om umgängesrätt i föräldrabalken (FB) tillämpliga.

Det finns ingen lagstad umgängesrätt för mor- eller farföräldrar. Barnets vårdnadshavare har dock ett ansvar för att se till att barnets behov av umgänge med någon annan som står barnet särskilt nära, exempelvis barnets mor- och farföräldrar, så långt som möjligt tillgodoses (6 kap. 15 § tredje stycket FB).

Om din dotter skulle gå bort och hennes sambo, som jag antar är/kommer att vara barnens vårdnadshavare, inte skulle vilja samarbeta och låta barnen träffa sina far- eller morföräldrar kan de vända sig till socialnämnden. På talan av socialnämnden kan domstolen besluta om umgänge mellan barnen och mor- eller farföräldrarna. Vid bedömningen av om en sådan talan ska föras kommer socialnämnden att särskilt beakta barnens behov av umgänge med sina mor- och farföräldrar. Det är alltså inte mor- eller farföräldrarna som kan föra talan om umgängesrätten utan socialnämnden, varför ni kommer att behöva vända er till socialnämnden (6 kap. 15 a § FB).

Hoppas att det var svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare frågor.

Med vänliga hälsningar,

Nhi Tran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1680)
2021-04-18 kan en förälder tvingas till drogtest?
2021-04-16 Sambon vägrar godkänna barnets flyttanmälan
2021-04-15 Hur fördelas vårdnad och boende mellan föräldrar?
2021-04-15 Barns rätt till eget rum

Alla besvarade frågor (91349)