Kan du som dödsbodelägare bli ansvarig för anspråk riktade mot dödsboet i samband med försäljning av en bostad?

Min mamma avled 2017. Jag är enda dödsbodelägare. Bouppteckningen gjordes 2017. Min mors bostadsrätt (jag hade inte tagit över ägandet gentemot BRF) såldes i dödsboets namn 2019. Nu har jag fått en reklamation från köparen. Då jag fått pengar efter försäljning (2019), borde detta betraktas som att arvskiftet nu är avslutat? Eller har köparen rätt att ställa krav på mig trots att dödsboet nu är upplöst sedan länge?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Kan dödsboet vara försäljare av bostadsrätten?

I din fråga så beskriver du att det var dödsboet som ägde bostadsrätten och att det därmed var dödsboet som även var säljaren av bostaden. Ett dödsbo räknas som en juridisk person och därav kan ett dödsbo bland annat ingå avtal, inträda sig rättigheter och skyldigheter och företa andra så kallade rättshandlingar, dödsboet har således rättshandlingsförmåga. Det blir precis som att en fysisk person har gjort dessa handlingar, t.ex. sålt bostaden, med den skillnaden att dödsboet har en företrädare som hjälper dödsboet att företa dessa handlingar. I och med det räknas dödsboet också juridiskt som säljaren i det scenario som du beskriver i din fråga.

Kan köparen rikta krav mot dödsboet?

På grund av att dödsboet är säljaren av bostadsrätten ska köparen av bostadsrätten rikta eventuella krav som rör försäljningen av bostadsrätten mot dödsboet. Om dödsboet däremot är upplöst ansvarar det inte längre för eventuella anspråk som köparen kan ha, vilket innebär att köparen inte kan rikta några anspråk rörande köpet av bostaden gentemot dödsboet om det redan är upplöst.

När upplöses ett dödsbo?

Ett dödsbo upplöses när dess samtliga tillgångar har skiftats ut till de som ska ärva dödsboet. Om alla tillgångar i din mors dödsbo således hade skiftats ut när köparen av bostadsrätten framställde sin reklamation, var dödsboet redan upplöst och köparen kan således inte ha några anspråk gentemot dödsboet. Det viktiga är helt enkelt vid vilken tidpunkt alla tillgångar från din mors dödsbo hade givits till arvingarna och inga tillgångar således fanns kvar i dödsboet, för det är vid den tidpunkten som dödsboet upplöses. Om det fanns mer tillgångar än bostadsrätten i din mors dödsbo måste således även alla de tillgångarna ha givits till de som ska ärva för att dödsboet ska anses vara upplöst. Om det endast fanns bostadsrätten eller om alla andra tillgångar redan hade givits till de som skulle ärva bör dödsboet räknas som upplöst efter att pengarna från bostadsrätten har tillskiftats rätt arvinge.

Kan köparen rikta krav mot dig som dödsbodelägare?

Du räknas som dödsbodelägare i din mammas dödsbo (18:1 ÄB) så länge dödsboet fortfarande finns och det går inte för köparen av bostadsrätten att framställa en reklamation eller andra krav gentemot en dödsbodelägare efter att dödsboet har upplösts. Det hade enligt min bedömning inte heller gått om dödsboet fortfarande fanns då det följer av allmänna avtalsrättsliga principer att köparen inte kan rikta anspråk (vilket en reklamation räknas som) mot en part som inte är part i avtalsförhållandet. Så länge du inte står som part i köpeavtalet, utan enbart dödsboet står som den säljande parten är du således inte en avtalspart och köparen kan inte rikta några som helst krav gentemot dig baserade på avtalet.

Sammanfattning:

I och med att dödsboet var säljaren av bostadsrätten, vilket ett dödsbo kan vara ska köparen rikta sina eventuella anspråk till dödsboet och inte till dig. Så länge dödsboet fortfarande finns ansvarar det således för eventuella tvister som uppstår i samband med försäljningen. Om dödsboet däremot har upplösts, vilket det gör när alla tillgångar som fanns i dödsboet har tillskiftats till arvingarna kan inte köparen längre rikta några anspråk gentemot dödsboet. Därav kan inte köparen av bostadsrätten reklamera köpet hos dödsboet om dödsboet redan är upplöst. Efter att dödsboet är upplöst kan köparen inte heller rikta reklamationen (anspråket) gentemot dig då du inte är en avtalspart i köpeavtalet mellan dödsboet och köparen av bostadsrätten. Således är du inte juridiskt ansvarig för reklamationen som köparen nu har kommit med om dödsboet var försäljaren.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, om du har några funderingar eller känner att du behöver ytterligare juridisk hjälp i ditt ärende och därav vill bli sammankopplad med någon av våra jurister är du varmt välkommen att höra av dig på elin.englund@lawline.se för ändamålet!

Elin EnglundRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning