Kan du gå kvar i din nuvarande gymnasieskola trots att din familj flyttar till ett annat län?

FRÅGA
Min son går första året på ett gymnasium där vi idag är folkbokförda. Eventuellt kommer vi flytta till ett annat län där gymnasium finns ,kan han ändå gå kvar där han är idag? Det är pendlingsavstånd och elever söker till denna skola från orten vi nu ev flyttar till. Han vill vara kvar i sin nuvarande skola.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om gymnasiet finns bland annat i skollagen 16 kap.

En elev som har påbörjar en utbildning på gymnasiet har rätt att fullfölja sin utbildning på det programmet på det gymnasiet (skollagen 16 kap. 37 §). Elevens rätt att fullfölja utbildningen gäller även om eleven flyttar till en annan kommun under utbildningen. Din son kan alltså gå kvar på det gymnasium där han går idag, trots att ni eventuellt kommer flytta till ett annat län.

Om det nu skulle vara så att ni flyttar och att din son ändrar sig och faktiskt vill byta gymnasium till den kommunen som ni har flyttat till, så har din son rätt att fullfölja sin utbildning inom den kommunen (skollagen 16 kap. 49 §). Detta förutsätter dock att den kommunen erbjuder den utbildningen som din son har påbörjat, men utifrån det som du har skrivit så verkar det finnas gymnasium som erbjuder den utbildningen.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika Björnfors
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (339)
2021-04-13 Måste en examinator motivera grunden till betyget?
2021-04-11 Hjälp med skoluppgifter
2021-04-08 Är information som en vårdnadshavare har lämnat till skolan sekretessbelagd gentemot den andra vårdnadshavaren?
2021-04-08 Spridning av kränkande film och kränkningar på skolan

Alla besvarade frågor (91293)