Kan du bli dömd för narkotikabrott för innehav av pregabalin och kan du bli av med ditt körkort och annan medicin?

2021-02-12 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej, jag har fått en kallelse till polisförhör och är misstänkt för narkotikabrott. I december försökte jag ta mitt liv och min rumskamrat larmade efter hjälp. Polis var först på plats och hittade en påse med (vad de uppger är) ca 100kapslar pregabalin, 300mg per kapsel. När polisen ställde frågor så var jag inte helt tilltalig och kunde ej svara dem. Jag har ej brukat det som var i påsen men har lyrica utskrivet på recept. Nekar till att påsen är min men blir jag straffad för innehav och vad blir konsekvenserna av det? Kan jag bli av med min medicin och körkort och lär jag få fängelsestraff, böter eller annat straff?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder sig till Lawline med din fråga!

Jag beklagar den situation du är i och jag hoppas att det har blivit bättre.

Bestämmelser om straff för narkotikainnehav finns i narkotikastrafflagen (NSL). Det blir även relevant att gå in på rättegångsbalken och körkortslagen för att besvara din fråga.

Till att börja med så ska det dock klargöras att det receptbelagda läkemedlet Lyrica har pregabalin som aktiv substans, se här. Jag tolkar dock din fråga som att påsen med de 100 kapslarna inte är Lyrica som har skrivits ut till dig, utan att det är ett annat läkemedel/rena kapslar med pregabalin.

Narkotikabrott för innehavet av pregabalin

Pregabalin är ett narkotikaklassat läkemedel, se här. Av din fråga framgår det att polisen hittade påsen med 100 kapslar av pregabalin hemma hos dig. Därmed har du innehaft narkotika och eftersom du inte hade kapslarna med pregabalin utskrivet så var även innehavet olovligt (NSL 1 § första stycket 6 p.). Det har därmed ingen betydelse att du inte har brukat kapslarna i påsen, eftersom ett innehav räcker.

Därmed är det troligt att du kommer dömas för narkotikabrott.

Det ska dock poängteras att om det är din rumskompis kapslar med pregabalin, så kommer inte du bli straffad för narkotikabrott. Det blir dock en bevisfråga om vem av er som har innehaft pregabalinet, men i vilket fall som helst så har någon av er innehaft det eftersom pregabalinet var i ert hem. Det får betydelse om polisen går vidare med brottsutredningen och om du kommer dömas för narkotikabrott.

Narkotikabrott av normalgraden eller ringa

Var gränsen går huruvida ett narkotikabrott ska anses som ringa framgår dock inte direkt av lagen utan följer av rättspraxis. För bedömningen tar man hänsyn till vilken typ av narkotika som det är, mängden narkotika och övriga omständigheter (NSL 2 §). Eftersom det rör sig om ca 100 kapslar av pregabalin på 300 mg per kapsel, så rör det sig om 30 g pregabalin. Straffvärdet för pregabalin kan jämföras med cannabis enligt tidigare domar (Mål: B 2178-19). Gällande cannabis så brukar man säga att gränsen för ringa narkotikabrott går vid ungefär 50 g. I och med att det rör sig om 30 g pregabalin, så talar detta för att det rör sig om ringa narkotikabrott. Däremot har jag inte alla omständigheter så att jag kan avgöra om det rör sig om ett ringa narkotikabrott, utan det har exempelvis betydelse om narkotikan användes för eget bruk och det kan även spela in om du använde det för självmedicinering.

Det lutar därmed åt att det rör sig om ett ringa narkotikabrott och inte narkotikabrott av normalgraden, men jag kan tyvärr inte ge ett klart svar då jag inte har alla omständigheter.

Vid ringa narkotikabrott så riskerar du böter eller fängelse högst sex månader. Det är därmed en presumtion att du får böter, och inte fängelse.

Gällande narkotikabrott av normalgraden riskerar du fängelse i högst tre år, och då är det lägsta fängelsestraffet fjorton dagar.

Blir du av med dina Lyrica-tabletter?

För att polisen ska få ta ett föremål i beslag krävs att föremålet skäligen kan antas ha betydelse för brottsutredningen (rättegångsbalk 27 kap. 1 §). Eftersom den aktiva substansen i Lyrica specifikt är pregabalin, och brottsutredningen handlar om innehav av pregabalin-kapslar, så kan det bli relevant för polisen att beslagta Lyrica-tabletterna.

Eftersom du dock har Lyrica-tabletterna är utskrivna på recept till dig, så bör inte polisen ha rätt att beslagta din medicin, eftersom du innehar den lovligen.

Blir du av med ditt körkort?

Ett körkortsingripande sker genom återkallelse av körkortet (körkortslag 5 kap. 1 §). Ett körkortsingripande kan ske med anledning av en brottslig gärning när det finns en dom. Ifall du döms för ringa narkotikabrott, så hade det kunnat bli relevant att tala om ett återkallande för att körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort (körkortslag 5 kap. 3 § 5 p.).

Däremot skriver du att du inte brukade pregabalin-kapslarna. Därutöver visar även tidigare rättsfall att en ringa narkotikadom inte var tillräckligt för att personen skulle bli av med sitt körkort (rättsfallet heter RÅ 1992 ref. 1).

Du bör därmed inte behöva vara orolig för att få ditt körkort återkallat.

Sammanfattning

Troligtvis så kommer du dömas för ringa narkotikabrott för innehavet av pregabalin-kapslarna. Om du blir dömd för ringa narkotikabrott så riskerar du böter eller fängelse högst sex månader, men troligtvis rör det sig om att du får betala böter. Polisen bör inte heller ha rätt att beslagta dina Lyrica-tabletter eftersom de är utskrivna till dig. Det är även högst troligt att ditt körkort inte kommer bli indraget.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika Björnfors
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (552)
2021-10-11 Är Tetrahydrocannabinol olagligt?
2021-10-07 Påföljdsalternativ vid narkotikabrott
2021-10-03 Är det tjänstefel av polis att inte rapportera eller bötfälla ringa narkotikabrott?
2021-09-12 Permission en månad efter grovt narkotikabrott?

Alla besvarade frågor (96356)