Kan dröjsmålsränta tas ut även om det inte avtalats i förväg?

2017-08-01 i Dröjsmålsränta
FRÅGA
Hejsan!Om jag har förstått rätt så har en näringsidkare alltid rätt att ta ut dröjsmålsränta av en annan näringsidkare vid för sen betalning utan att rätten till dröjsmålsränta behöver ha avtalats i förväg. Detta enligt Räntelagen 4 §. Min fråga handlar om vad som gäller då det är en privatperson (konsument) som betalat för sent till en näringsidkare. Har företaget (näringsidkaren) rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt Räntelagen om inte rätten till dröjsmålsränta avtalats med konsumenten i förväg? Jag har hört att så inte är fallet och undrar i sådana fall var man kan hitta lagrum om detta?Tack på förhand!
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Dröjsmålsränta regleras i räntelagen som är dispositiv, vilket innebär att lagen gäller om inget annat är avtalat.

Det stämmer som du säger att en näringsidkare alltid har rätt att ta ut dröjsmålsränta av en annan näringsidkare vid för sen betalning utan att rätten till dröjsmålsränta har avtalats i förväg. Dröjsmålsränta kan tas ut 30 dagar efter fakturadatumet (4 §, 2 stycket, räntelagen). Ingen upplysning om att dröjsmålsränta kommer tas ut behöver ske till kunden.

När det gäller konsumenter som betalat för sent, krävs att man meddelar kunden minst 30 dagar i förväg om att underlåtenhet att betala medför dröjsmålsränta. Först efter att dessa 30 dagar gått har man rätt att ta ut dröjsmålsränta (4 §, 1 stycket, räntelagen)

Alltså även om dröjsmålsränta inte har avtalats i förväg med en konsument har du rätt att ta ut dröjsmålsränta 30 dagar efter att du meddelat kunden om detta. T.ex. kan du lämna en upplysning i fakturan eller betalningspåminnelsen om att underlåtenhet att betala medför dröjsmålsränta och då kan du debitera dröjsmålsränta först efter 30 dagar efter fakturan/betalningspåminnelsens datum. Det viktiga är att du måste upplysa konsumenten om att dröjsmålsränta kommer tas ut.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna Ambjörn
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Dröjsmålsränta (102)
2021-12-20 Hur beräknas dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen?
2021-11-30 Rätt att kräva dröjsmålsränta för ej aktiva avtal?
2021-11-29 Kan dröjsmålsränta krävas retroaktivt?
2021-11-12 Har jag som privatperson rätt till dröjsmålsränta gentemot ett företag?

Alla besvarade frågor (98466)