Kan domstolen pröva om man får ta över huslån och vad gäller om den ena sambon vill sälja den gemensamma bostaden?

FRÅGA
Hej!Vi har köpt hus med sambo. Huset står på lån. Men tyvärr vill vi inte bo tillsammans länge. Jag vill gärna stanna i huset för att jag har ett barn men min sambo vill sälja huset... vem har rätt ? Kan jag prova genom domstolen att få huslån bara på mig själv.Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

Som jag förstår din fråga har ni finansierat ett husköp genom att gemensamt ta upp ett lån. Nu vill du ta över huset och lånen medans din sambo vill sälja, finns det något sätt att förhindra detta?

Min utgångspunkt är att ni antingen förvärvat en bostadsrätt eller fast egendom, samt att ni inte har några gemensamma barn.

Din fråga regleras i Sambolag (samboL) samt lagen om samäganderätt (samäL).

Jag tänker besvara din fråga genom att gå igenom vad samboegendom är för något och sedan under vilka förutsättningar man kan ha rätt att få ta över gemensam bostad.

Vad är samboegendom och vad innebär en gemensam bostad?

Med samboegendom förstås det gemensamma bostaden och bohaget. För att något ska kunna utgöra samboegendom krävs att egendomen är köpt i syfte av gemensam användning (3 § samboL). Det krävs sedermera att bostaden omfattas av regleringen i 5 § första till fjärde punkten, vilket är min utgångspunkt att den gör. Således ska erat hus ingå i en eventuell bodelning.

Min utgångspunkt är att ni köpt egendomen under ert förhållande (alltså i syfte av att ni skulle bo där) och att nu en av er önskar att flytta isär. När ett samboförhållande upphör kan man på begäran av någon av er företa en bodelning med all samboegendom, det inbegriper även er bostad (8 § samboL).

Vad innebär en bodelning och hur kan du tilldelas huset ur bodelningen?

En bodelningen ska omfatta all samboegendom och det värdet som finns kvar i bodelningen efter man gjort avdrag för skulder ska fördelas lika mellan er på andelar (13 §, 14 § SamboL). Med ledning av de andelar ni tilldelas i bodelningen ska egendomen fördelas på lotter, med lotter förstås egendom som motsvarar värdet på den andel du tilldelats.

Det är under detta momentet du kan begära att bostaden ska avräknas på din lott så att du kan erhålla den.

För att du ska ha rätt till bostaden på din lott krävs att du bäst behöver den samt att det utifrån omständigheterna i övrigt kan anses skäligt (16 § andra stycket samboL). Är egendomen behäftad med pant eller annan säkerhet (som fastigheter oftast är) är en förutsättning för övertagandet att den andra sambon befrias från ansvar från lånet (16 § tredje stycket samboL). Som huvudregel måste även banken godkänna dig som ny låntagare på resterande delen.

Vad innebär det att "bäst behöva bostaden"? Denna bedömningen är relativt fri men med några grundläggande omständigheter som beaktas. Detta kan exempelvis vara ålder, hälsa, handikapp eller möjligheten att erhålla ny bostad. Man har i praxis särskilt beaktat att, om det finns barn, vem barnet kommer bo hos. Detta har i praxis avsett gemensamma barn men kan möjligen beaktas i ert fall också. Man får alltså göra en bedömning av omständigheterna om det får anses rimligt att du har rätt att ta över bostaden.

Kan du stoppa en försäljning?

Huset kan utgöra samboegendom och samtidigt innehas med samäganderätt (1 § samäL). När det föreligger samäganderätt får man inte vidta några åtgärder rörande egendomen utan den andres samtycke (2 § samäL), så på det viset kan du stoppa en försäljning. Däremot kan den andre parten ansöka om tvångsförsäljning vilket kan medföra att huset ändå läggs ut på auktion, således har du möjlighet att köpa ut ditt ex andel därigenom. Tvångsförsäljning kan stoppas om den andre kan uppvisa synnerliga skäl, det kan vara alla tänkbara skäl till varför försäljning inte bör komma tillstånd, ex sociala förhållande, konkurser etc (6 § samäL).

Slutsats och vad du bör göra nu?

Utifrån den situation du beskriver låter det som en rimlig lösning att du köper ut ditt Ex och därigenom övertar bostaden. Som jag redogjort för ovan kan det regleras genom en bodelning men självklart är ni även fria att själva framarbeta en lösning. Fördelarna med att lösa det via en bodelning är att du får en bättre ekonomisk överblick samt får en konkret siffra på vad ditt ex andel i huset är värt.

Du kan inte få prövat i domstol om att få överta huslånen, det är något som får skötas via den långivare ni har.

Om du önskar att gå vidare med ditt ärende är du varmt välkommen att boka en tid med en jurist här: https://lawline.se/boka

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2897)
2021-04-16 Vad utgör samboegendom och vad avses med "gemensam användning"?
2021-04-15 Delar vi 50/50 om jag och min sambo gör slut?
2021-04-14 Betalningsansvar för sambos skulder
2021-04-13 Orubbat bo för sambo

Alla besvarade frågor (91309)