FrågaPROCESSRÄTTDomstol15/11/2018

Kan domstolen döma mindre än vad part yrkat och kan den på eget bevåg jämka yrkande?

Om en kärande yrkar skadestånd med 100.000:-, får domstolen utan svarandens jämkningsyrkande döma ut jämkat skadestånd, t.ex. pga av kärandens medvållande?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga besvaras i 17 kap. 3 § rättegångsbalken, "dom må ej givas över annat eller mera, än vad part i behörig ordning yrkat"; parterna bestämmer processens omfång. Detta innebär, att parternas yrkanden i en process utgör ramen för processen och domstolen kan inte döma ut mer än vad parterna yrkar. Domstolen är alltså "begränsad" efter yrkandet. Exempelvis: i det fall du yrkar 20 000 kr så kan domstolen endast döma så att du får 20 000 kr eller mindre (och inte mer). Om du yrkar 50 000 kr så kan domstolen endast döma så att du får 50 000 kr eller mindre (och inte mer).

Enligt principen jurit nova curia (rätten känner lagen), ska även rätten som pröva vilka rättsregler som är tillämpliga. Det innebär, att även om inte svarande yrkar på jämkning, kan domstolen jämka kärandens yrkande.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Pontus SchenkelRådgivare