Kan domar tillämpas retroaktivt?

FRÅGA
Vad gäller med ett gymkort som löper ut under 2021 och har tecknats med 120 månaders bindningstid? Detta klassas nu som oskälig bindningstid men vad gäller gymkort tecknade innan domen 2018?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över om domstolars praxis avseende oskälig bindningstid vad gäller gymkort gäller även retroaktivt, dvs. även för gymkort tecknade innan domen du tänker på.

Medan svensk lagstiftning i regel inte ges en retroaktiv verkan är rättspraxis istället till sin natur retroaktiv. När domstolarna avgör ett fall bygger deras avgörande oundvikligen på omständigheter som inträffade före avgörandet – domstolen kan ju inte avgöra något som ännu inte hänt. Varje gång Högsta domstolen skapar nya prejudikat (rättsfall från högsta domstolen) tillämpas denna praxis alltså retroaktivt på målet som domstolen står inför.

Alltså, det finns inga formella hinder för domstolar att tillämpa rättspraxis retroaktivt på mål som grundar sig på omständigheter som uppstod före det relevanta prejudikatets meddelande. Domen du tänker på kan därför användas även på gymkort tecknade innan domen föll år 2018, här är det dock bra om domen utgör just ett prejudikat. Då jag inte vet vilken dom du syftar på kan jag inte svara på den frågan.

För att kunna använda domen på faller med gymkortet din fråga handlar om krävs givetvis även att omständigheterna i domen är lika de i fallet med gymkortet.

Sammanfattning

Det finns inget formellt hinder för att använda domar, då framförallt avseende domar från Högsta domstolen, på situationer som uppstod innan domen föll.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Fick du svar på din fråga?