Kan dödsbodelägarna avtala bort testamente?

2016-03-13 i Testamente
FRÅGA
Hej, kan dödsbodelägarna komma överens om en annan fördelning av arvet än vad som anges i testamentet?Mvh Jan
SVAR

Hej Jan och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Fördelningen av kvarlåtenskapen (dvs. arvlåtarens egendom) ska ske i enlighet med den avlidnes vilja i enlighet med 11 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB). Dödsbodelägarna kan således inte kringgå testarns vilja.

Däremot kan dem efter det att fördelningen av kvarlåtenskapen fritt bruka den egendom som tillfallit dem i enlighet med testamentet, såtillvida något förbehåll om egendomens hantering inte har gjorts i testamentet. Ett förbehåll i ett testamentet kan exempelvis vara då testatorn föreskrivit att egendomen ska tillfalla testamentstagaren med s.k. fri förfoganderätt, vilket innebär att egendomen ska tillfalla någon annan vid testamentstagarens död.

Vänligen,

Johan Kristoffersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2683)
2020-11-30 Är ett testamente som saknar testators underskrift ogiltigt?
2020-11-29 Är kopia av testamente ogiltigt?
2020-11-28 Behöver vi upprätta ett nytt testamente nu när vi har gift oss?
2020-11-23 Kan testamente till gemensamma barns fördel inskränka efterlevande makens rätt till arv?

Alla besvarade frågor (86837)