Kan dödsbodelägare frångå ärvdabalkens regler?

Vid en efterlevande makes död finns 3 dödsbodelägare. 2 gemensamma barn och 1 särkullbarn till tidigare avlidna makan. Särkullbarnet har enligt ÄB 3:9 avstått till då efterlevande maken. De gemensamma barnen ärver nu 5/12 vardera av boet medan särkullbarnet får 1/6 av boet. Kan de tre dödsbodelägarna i arvskiftet komma överens om att fördela boet med 1/3 till var och en och på så sätt frångå reglerna i ÄB? Var i regelverket finns detta beskrivet?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga finner vi i ärvdabalken (ÄB). Jag utgår från att inget testamente har skrivits i ert fall.

Genom att särkullbarnet avstår sitt arv till förmån för efterlevande make (enligt ÄB 3:9) får hen också en rätt till efterarv såsom de gemensamma barnen. Alla tre blir därmed dödsbodelägare, som du beskrivit ovan. 

Vid arvskifte upprättas en arvskifteshandling som skrivs under av delägarna (ÄB 23:4). Detta kan beskrivas som ett avtal mellan delägarna om vad och hur mycket respektive delägare ska ärva. Här råder avtalsfrihet. Detta innebär att så länge alla delägare är överens kan de välja att frångå ärvdabalkens regler, som tillhandahåller en rätt till arv.

Sammanfattning

Om alla dödsbodelägare är överens och inget testamente har skrivits är det möjligt att avtala om en annan fördelning såsom att samtliga delägare får 1/3 vardera av arvet. 

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Selma HernqvistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”