Kan dödsbodelägare bli skyldig för dödsboets skulder?

2021-06-30 i Arvsskifte
FRÅGA
Min mor avled i januari 2021. Jag som ensamt barn och släkting (tillika enda dödsbouppgivare) ordnade med Dödsboanmälan eftersom boet förutom små medel i bank saknade tillgångar. Dödsboanmälan godkändes sedermera av kommunen och registrerades hos Skatteverket, varpå alla kvarvarande skulder i samband med begravning reglerades med de bankmedel som fanns. I samband med dödsfallet kontaktade jag som företrädare för dödsboet ett stenhuggeri för att kunna utföra en textkomplettering på gravsten och fick en offert på detta i januari. Nu i slutet av juni kommer så en faktura för detta, adresserad till dödsboet. Då banktillgångarna i boet tidigare i år täckt alla hittillsvarande kostnader i samband med begravning och då tillgångarna (som var mycket knappa) nu är slut och den avlidnes bankkonton terminerade, undrar jag om jag personligen är ansvarig för att betala fakturan med mina egna medel? Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du vill veta om du kan bli ansvarig för skulden som uppkommit gentemot dödsboet.

Kan man ärva skulder? - Enligt svensk rätt så kan en dödsbodelägare aldrig ärva skulderna för ett dödsbo. Detta kommer inte till direkt uttryck i lag utan är en effekt av 2 kap 1 § Konkurslagen och att ett dödsbo är en juridisk person enligt 18 kap 1 § Ärvdabalken.

Om tillgångarna inte räcker för att täcka skulderna, kan du sätta dödsboet i konkurs, eftersom ett dödsbo är en juridisk person (2 kap. 3 § konkurslagen). På så sätt kommer en dödsbodelägare aldrig personligen ärva dödsboets skulder. En ansökan om konkurs sker till den tingsrätt där den avlidne hade sin hemvist innan sin död (2 kap. 1 § konkurslagen).

Vad innebär detta för dig? - Detta medför då att om dödsboet inte är avslutat, så kan man på grund av denna nyuppkomna skuld försätta dödsboet i konkurs och genom konkursen reglera skulden eller enbart konstatera att skulden inte kan betalas då inga medel finns.

Om dock dödsboet är avvecklat redan är rättsläget en hel del knivigare och jag rekommenderar dig att ta kontakt med mer specialiserad jurist inom området!

Hoppas att de svar svar på din fråga!

Oscar Rudén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (671)
2021-10-24 Ta över lån när man ärver fastighet, och ska någon skatt betalas när man ärver?
2021-10-19 Allmänt om arvsskifte
2021-10-11 Styvmors syster tar egendom ur dödsboet - vad gäller?
2021-10-01 Behöver jag jämka för att få laglott?

Alla besvarade frågor (96505)