Kan dödsbodelägare begära att se min kontohistorik?

2020-12-31 i Förskott på arv
FRÅGA
Frågan gällde endast MITT kontoutdrag. Jag är dödsbodelägare o den andra vill kolla vad jag kan ha fått av dödsboet före dödstillfället.
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

För att tydliggöra uppstår dödsboet efter att den avlidnes dödsfall, inte innan.

Kontoutdrag är personliga, vilket innebär att det endast är du som kontohavare som kan begära ett kontoutdrag från ditt konto. Ifall det finns fullmakt inlagd på kontot, det vill säga om du givit fullmakt till någon annan, har fullmaktshavaren också rätt till kontoutdrag om inget annat sägs. Jag uppfattar det som att ingen fullmakt har givits till någon och därför har ingen rätt att se vad har på kontot eller vad du fått innan dödsfallet.

Är det större belopp som du fått före dödstillfället kan detta bli föremål för förskott på arv. Det kan leda till att du vid arvsskiftet ärver en mindre summa jämfört med dem andra arvtagarna. Dock beror det som sagt hur stora summorna är.

Om ni inte kan komma överens är ett tips att anlita en boutredningsman som sköter dödsboet och ser till att alla får rätt andel. Du kan begära om att få en boutredningsman tillsatt hos tingsrätten i staden där den avlidne bodde (se ärvdabalken 19 kap. 1 §).

Återkom gärna om du har några ytterligare frågor!

Önskar dig ett gott nytt år!

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1215)
2021-04-19 Vad kan man göra för att en gåva inte ska anses vara ett förskott på arv?
2021-04-12 Räknas aktier som förskott på arv och vilket värde räknas?
2021-04-11 Förskott på arv
2021-04-10 Presumtion om förskott av arv

Alla besvarade frågor (91364)