Kan disciplinära åtgärder vidtas när studenten inte har försäkrat på heder och samvete att inte fuska?

FRÅGA
Hej, jag studerar på universitets/högskola. På de senaste tentamina jag har gjort så saknas det ett försättsblad. På detta försättsbladet brukar det finnas en ruta som man ska kryssa i där man ska intyga att man på heder och samvete inte fuskar. Detta finns då inte på dessa nya distanstentamina. Min fråga är, om man blir tagen för fusk eller användning av otillåtna hjälpmedel, har universitet fortfarande rätt att stänga av en?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas (dvs. fuskar) (10 kap. 1 § första stycket 1 p. högskoleförordningen). Med "disciplinär åtgärd" avses varning eller avstängning (10 kap. 2 § första stycket högskoleförordningen). Det finns inga bestämmelser om att en student måste intyga på heder och samvete att denne inte ska fuska. Att det saknades ett försättsblad där studenten kunde intyga på att denne på heder och samvete inte skulle fuska saknar således betydelse. En student som fuskat kan därför bli avstängd trots att det saknades ett sådant försättsblad.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (366)
2021-10-15 Vad krävs för att komma in på juristprogrammet?
2021-10-14 Frånvaro på lektion på grund av mobiltelefon
2021-10-08 Ger en kandidatexamen i sociologi behörighet till myndighetsutövning?
2021-09-29 Myndighetsutövande i skolan

Alla besvarade frågor (96356)