Kan disciplinära åtgärder vidtas när studenten inte har försäkrat på heder och samvete att inte fuska?

Hej, jag studerar på universitets/högskola. På de senaste tentamina jag har gjort så saknas det ett försättsblad. På detta försättsbladet brukar det finnas en ruta som man ska kryssa i där man ska intyga att man på heder och samvete inte fuskar. Detta finns då inte på dessa nya distanstentamina. Min fråga är, om man blir tagen för fusk eller användning av otillåtna hjälpmedel, har universitet fortfarande rätt att stänga av en?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas (dvs. fuskar) (10 kap. 1 § första stycket 1 p. högskoleförordningen). Med "disciplinär åtgärd" avses varning eller avstängning (10 kap. 2 § första stycket högskoleförordningen). Det finns inga bestämmelser om att en student måste intyga på heder och samvete att denne inte ska fuska. Att det saknades ett försättsblad där studenten kunde intyga på att denne på heder och samvete inte skulle fuska saknar således betydelse. En student som fuskat kan därför bli avstängd trots att det saknades ett sådant försättsblad.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias NilssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”