Kan det vara olagligt att tafsa?

Skall jag tolerera sk fyllekladd och tafs även om jag har HTS.

Är lagen annorlunda för personer med psykiskt handikapp.

Om jag upplever det störande så är det inte ok eller hur?

Attt tafsa och pocka på uppmärksamhet är ofint enligt vad jag fått lära mig som dålig uppfostran och tillhör 3dje klassens uppträdande

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att har blivit utsatt för att folk har tagit på dig på ett oönskat sätt och att du därför undrar om detta beteende är otillåtet i lagens mening när du uppfattar det som stötande. Jag tolkar din fråga också som att du undrar om lagen tillämpas på ett annat sätt i detta hänseende för personer som lider av psykisk ohälsa.

Sexuellt ofredande

En gärning som beskrivs som "fyllekladd" och "tafs" aktualiserar två brott. Det första är sexuellt ofredande (6 kap. 10 § 2 st. Brottsbalken). För att en gärning ska omfattas av bestämmelsen krävs det att en person antingen blottar sig på ett sätt som ska väcka obehag eller att en person på något sätt, antingen fysiskt eller verbalt, ofredar en annan person på ett sätt som ska kränka dennes sexuella integritet.

Ofredande

Ett annat brott som kan aktualiseras vid "fyllekladd" eller "tafs" är ofredande (4 kap. 7 § Brottsbalken). För att en gärning ska omfattas av denna bestämmelse så krävs det att en person fysiskt antastar en annan person eller att denne utsätter någon för kränkande kontakter. Bestämmelsen omfattar även annat hänsynslöst beteende om detta beteende är av sådan beskaffenhet att det kan kränka en persons frid på ett kännbart sätt.

Vad krävs för att det ska vara brottsligt?

Att man som potentiellt brottsoffer upplever att en gärning är stötande är inte nödvändigtvis tillräckligt för att en gärning ska vara brottslig i lagens mening. Det krävs också att gärningen på ett objektivt sätt uppfyller de kriterier som anges för sexuellt ofredande, respektive ofredande. Det krävs även, bland annat, att gärningspersonen haft uppsåt till att begå den i lagen beskrivna gärningen.

Psykisk ohälsa hos brottsoffer

Att man som brottsoffer lider av psykisk ohälsa har ingen betydelse för om gärningen är brottslig eller inte. Det är inte tillåtet att ofreda en person eller att sexuellt ofreda en person vare sig det potentiella brottsoffret lider av psykisk ohälsa eller inte.

Vad kan du göra nu?

Du är mycket svårt att utifrån de uppgifter som lämnats kunna avgöra om ett brott har begåtts eller inte. Om du anser att de gärningar som du har utsatts för omfattas av något brott så kan du göra en polisanmälan. Du är även välkommen att vända dig till Lawlines jurister om du är i behov av ytterligare vägledning genom att boka tid på Lawlines hemsida (https://www.lawline.se/boka).

Om du har några ytterligare frågor så är du varm välkommen att återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Felicia HauzenbergerRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”