Kan det vara brottsligt för en dödsbodelägare att ta saker ur ett dödsbo?

Vi är tre dödsbodelägare. Bouppteckning är gjord och registrerad. Vi tre kom överens om att sälja dödsboets smycken, vilket ombesörjdes av en av oss. När detta var gjort meddelade den som sålt smyckena att hen skulle behålla pengarna. Är detta brottsligt?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tolkning av frågan och lagrum.

Som jag förstår din fråga har alla 3 delägare i dödsboet kommit överens om att sälja dessa smycken. Den som fick uppdraget att sälja smyckena har efter försäljningen valt att behålla pengarna och inte dela dem med er andra i dödsboet. Du undrar nu om detta är brottsligt. För att ta reda på det kollar vi i brottsbalken, hädanefter förkortad till BrB, samt ärvdabalken, förkortad som ÄB.


Vad säger ärvdabalken om att ta tillgångar ur ett dödsbo?

I 18 kap. 6 § ÄB sägs att om en dödsbodelägare tar något ur dödsboet och på så sätt orsakar skada för övriga delägare ska han ersätta skadan. Detta betyder för ditt fall att den delägare som har sålt smyckena och nu behåller pengarna är skyldig att ersätta er och betala er andel av försäljningen till er. I grund av brotten stadgar regeln en form av skadeståndsansvar.


Är handlingen brottslig?

Om egendomen i dödsboet ännu inte är fördelad mellan dödsbodelägarna i ett så kallat arvskifte tillhör egendomen fortfarande dödsboet. Man kan säga att dödsboet äger tillgångarna. Om en dödsbodelägare, eller en annan, tar en tillgång från dödsboet i syfte att själv tillägna sig det kan det vara att klassa som stöld enligt 8 kap. 1 § BrB.

Även brottet bedrägeri i 9 kap. 1 § BrB skulle kunna aktualiseras då personen i fråga lurar er att frånhända er smyckena för att sedan sälja dem och ta vinsten för sig själv.

Exakt vilket brott, om något, som aktualiseras beror lite på omständigheterna kring försäljningen och dessa har jag inte tillgång till. Klart är i varje fall att det är brottsligt att på ett otillåtet sätt ta föremål från ett dödsbo eftersom dödsbodelägarna inte direkt äger tillgångarna.

Om arvskifte är gjort och det är ni som ägar tillgångarna och inte dödsboet så gäller samma sak. Skillnaden då är endast att brottet riktas mot er och inte själva dödsboet. Eftersom ni har äganderätt i smyckena efter arvskiftet blir det stöld alternativt bedrägeri att tillgodogöra sig hela försäljningens vinst.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har ytterligare funderingar är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen, antingen genom att ställa en fråga till eller boka tid med en jurist här.

Vänligen,

Emil Szepesvari BurmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000