Kan det utgöra förskott på arv att skänka pengar till sitt barn barn?

2020-09-23 i Förskott på arv
FRÅGA
Om ett adoptivbarn är i livet och man vill skänka sina pengar till dennes barn dvs ett barnbarn, räknas det som förskott på arv?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att du vill ge pengar till ditt barn barn och undrar om det räknas som förskott på arv i förhållande till barn barnet.

För att besvara din fråga ska jag redogöra för vad som gäller för förskott på arv.

Din fråga regleras i ärvdabalken (ÄB).

Vad är förskott på arv?

Det finns en presumtionsregel i 6 kap. 1 § första stycket ÄB som föreskriver att gåvor som man gett sina bröstarvingar skall avräknas så som förskott på arv om inte det föreskrivs annat eller det med tanke på omständigheterna får anses att det inte skulle vara ett förskott. Innebörden av att det är en presumtionsregel är att man utgår från att ett visst förhållande föreligger, i detta fall förskott på arv. Denna regeln gäller däremot enbart för bröstarvingar. En bröstarvinge är ens egna barn (även adoptivbarn om man är den som adopterat barnet), dvs att barn barn inte är bröstarvingar och således gäller 6 kap. 1 § andra stycket ÄB om gåvor till "andra arvingar".

I andra stycket framkommer att gåvor man gett till andra arvingar inte utgör förskott på arv endast om detta har föreskrivits eller på grund av omständigheterna måste antas ha varit avsett då egendomen gavs. Om du önskar att det ska utgöra förskott på arv måste du särskilt ange det i samband med att du ger bort din gåva alternativt att gåvan är så pass omfattande i förhållande till din totala förmögenhet att det rimligen bör betraktas som förskott på arv.

Vid förskott på arv avräknas motsvarande värde från den mottagande bröstarvinges andel i det kommande arvet (jfr 6 kap. 3 § ÄB).

Slutsats

För att din gåva till ditt barn barn ska räknas som förskott beror det alltså på om du särskilt föreskrivit att det ska utgöra ett förskott eller att du gett bort en betydande andel av din totala förmögenhet.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1214)
2021-04-12 Räknas aktier som förskott på arv och vilket värde räknas?
2021-04-11 Förskott på arv
2021-04-10 Presumtion om förskott av arv
2021-04-09 Beräkning av förskott på arv

Alla besvarade frågor (91191)