Kan det utfärdas strafföreläggande för ringa narkotikabrott?

2019-03-25 i Narkotikabrott
FRÅGA
Vid vilka brott används strafförelägganden?Kan ringa narkotikbrott ge strafförelägande eller går det till domstol?Vid vilka tillfällen används strafföreläggande vid ringa narkotikabrott.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Bestämmelser om strafföreläggande finns i rättegångsbalkens 48 kapitel. Vid mindre allvarliga brott kan åklagaren besluta om ett strafföreläggande istället för rättegång. För att ett strafföreläggande ska vara möjligt krävs det att den misstänkte erkänt brottet.

Det finns i lagen inte uppställt för exakt vilka brott strafföreläggande kan aktualiseras, däremot krävs att påföljden är begränsad till böter och/eller villkorlig dom. Exempel på sådana brott är stöld, snatteri och trafikförseelser, men kan även innefatta ringa narkotikabrott. Ringa narkotikabrott har ett straffvärde om böter eller fängelse i högst sex månader (2 § Narkotikastrafflagen). Enligt praxis utdöms i regel inte fängelse för ringa narkotikabrott genom innehav. Påföljden är i regel 30-150 dagsböter, beroende av sort och mängd. För ringa narkotikabrott genom eget bruk är straffet enligt praxis 30 dagsböter, oberoende av vilken sorts narkotika det rör sig om.

För att åklagaren ska besluta om ett strafföreläggande istället för att väcka åtal krävs att:

1. Det rör sig om ett brott där böter ingår i straffskalan, eller

2. Det är uppenbart att rätten kommer att döma dig till villkorlig dom (48 kap. 4 § Rättegångsbalken)

För det fall att du är misstänkt för ringa narkotikabrott finns det således en stor chans att åklagaren väljer att utfärda ett strafföreläggande istället för att väcka åtal. Det finns dock en mängd faktorer som kan spela in. Sådant som kan spela in är eventuella tidigare domar eller om åklagaren misstänker överlåtelse (då kan det röra sig om ett narkotikabrott av normalgraden, även om mängden är så pass liten att det hade räknats som ringa narkotikabrott om det enbart varit ett innehav).

Det går således inte att ge ett svar om när det alltid utfärdas strafföreläggande för ringa narkotikabrott. Ett strafföreläggande är en möjlighet för åklagaren, däremot har vederbörande ingen skyldighet att utfärda ett sådant utan kan välja att väcka åtal.

Hoppas du fick svar på din fråga. Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (349)
2019-10-16 Uppsåt till brukande av narkotika
2019-10-01 Behöver jag som tilltalad inkomma med motbevisning i ett brottmål?
2019-09-30 Straff för narkotika
2019-09-27 Strafföreläggande vid narkotikabrott?

Alla besvarade frågor (73748)