Kan det påverka Migrationsverkets beslut om min fru har uppgett olika uppgifter?

Hej!

Jag har en konstig fråga och det gäller (flytta till någon i sverige pga anknytning), min fru var på intevju och hon glömde en detalj, de frågade henne på ambassaden en konstig fråga och det handlar om när sa jag till min fru att jag älskar henne, min fru säger det var konstigt att det känndes så som att de tvingar henne att svara och komma ihåg därför att hon sa att hon kommer inte ihåg, så svarade min fru ett svar som helst.

Kan det påverka beslutet att få uppehållstillstånd pga anknytning?

Vi är gifta och äktenskapet är registrerad i turkiet och Sverige också,

OBS intervju är gjort efter 1 år och två månader från äktenskapet och och även ansökan, min fru nämnde i ansökan när sa jag att jag älskar henne men på intervju så glömde hon den här detalj och efter insisterande så svarade hon fel.

Ursäkta mig jag är lite nervösoch inte dukitg på att ställa rätt frågor.

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att din fru var på intervju hos den svenska ambassaden i Turkiet. Där frågade handläggaren din fru när du första gången sagt att du älskar henne. Du skriver i din fråga att din fru inte kom ihåg men svarade ändå då hon kände sig tvingad att svara på frågan. Din fru har i ansökan svarat på samma fråga men hennes svar till handläggaren stämmer inte överens med vad som står i ansökan. Du undrar nu om detta på något sätt kan påverka Migrationsverkets beslut om uppehållstillstånd.

Jag kommer att använda mig av reglerna i utlänningslagen (UtlL) när jag besvarar din fråga.

Presumtion för uppehållstillstånd

Enligt lagen ska en person som söker uppehållstillstånd beviljas detta om personen är gift med någon som är bosatt i Sverige (5 kap. 3 § första punkten UtlL). Eftersom du och din fru är gifta råder det en presumtion för att din fru ska få uppehållstillstånd pga. anknytning till dig. Detta betyder att din fru enligt huvudregeln ska beviljas uppehållstillstånd.

När uppehållstillstånd inte ska beviljas

Som jag nämnde ovan är huvudregeln att din fru ska beviljas uppehållstillstånd. Det finns dock vissa undantag från denna huvudregel. Din fru kan alltså nekas uppehållstillstånd trots att ni är gifta om:
1. man medvetet har lämnat oriktiga uppgifter
2. man medvetet har förtigit omständigheter som är av betydelse för att få uppehållstillståndet
3. man har ingått äktenskap uteslutande i syfte att ge utlänningen rätt till uppehållstillstånd
4. din fru utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet (5 kap. 17a § första stycket UtlL).

Även i dessa fall får uppehållstillstånd vägras:
1. ni inte lever tillsammans eller inte har sådan avsikt,
2. du eller din fru är gift eller sambo med någon annan
3. någon av er är under 18 år (5 kap. 17a § andra stycket UtlL).

Om någon av punkterna stämmer in på er situation kan det vara en grund för nekande från Migrationsverkets sida. Med skenäktenskap menas att man ingår ett äktenskapet uteslutande i syfte för att utlänningen ska ges rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Om Migrationsverket tror att det är ett skenäktenskap måste de alltså ha en grund för det. Det är med andra ord Migrationsverkets uppgift att bevisa det.

Hur går prövningen till?

Den som ansöker om uppehållstillstånd i Sverige pga. anknytning genom äktenskap får genomgå en prövning av Migrationsverket. Detta för att undersöka om äktenskapet är äkta eller ett skenäktenskap. Prövningen innefattar b.la. intervjuer med din fru och dig där era kunskaper om varandra prövas. Jag förstår att du är orolig eftersom din fru har lämnat två olika uppgifter när hon har svarat på en och samma fråga. Om Migrationsverket tror att det rör sig om ett skenäktenskap för att din fru svarade fel på en fråga så måste de göra det sannolikt att ni har ingått äktenskapet bara för att hon ska få uppehållstillstånd i Sverige. Enligt Migrationsöverdomstolens praxis ska Migrationsverket visa en eller flera omständigheter som typiskt sett är ägnade att ifrågasätta syftet med äktenskapet.

Sådana omständigheter kan till exempel vara:
1. att ni inte lever tillsammans,
2. att ni aldrig har träffat varandra före äktenskapet,
3. att ni misstar er om varandras personuppgifter, de omständigheter under vilka ni lärde känna varandra, eller andra viktiga förhållanden av personlig karaktär, eller
4. att ni inte talar ett språk som båda förstår

Efter att din fru har på intervju hos ambassaden kommer handläggaren att jämföra din frus uppgifter med uppgifterna som du har lämnat. I ett avgörande från Migrationsöverdomstolen nekade Migrationsverket uppehållstillstånd då makarna uppgav olika svar på när de träffades, när de gifte sig, vad makan fick i bröllopspresent och vad maken jobbar med.

Sammanfattning

Jag kan tyvärr inte yttra mig vidare eftersom jag inte är insatt i ärendet och kan därför inte säga om din fru kommer att beviljas uppehållstillstånd eller inte. Det är en bedömningsfråga som Migrationsverket måste göra. Jag hoppas ändå att mitt svar har klargjort situationen för dig. Men som jag nämnt ovan så presumeras ert äktenskap vara äkta. Det är Migrationsverket som måste bevisa att ert äktenskap är ett skenäktenskap. Jag önskar er lycka till och hoppas att det löser sig för er.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Vänliga hälsningar

Diana StanisavljevicRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”