Kan det bli aktuellt med förordnad skiftesman trots att det finns en testamentsexekutor?

2017-08-18 i Arvsskifte
FRÅGA
Ett testamente vinner laga kraft. I testamentet står att en viss person ska vara testamentsexekutor och att han ska förrätta arvskiftet.Kan det ändå bli aktuellt med en av rätten förordnad skiftesman?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En testamentsexekutor är en person som genom den avlidnes testamente har blivit utsedd att utreda, förvalta och företräda boet. Det är helt enkelt denna person som ansvarar för att egendomen fördelas korrekt enligt testamentet. Detta innebär att testamentsexekutorn övertar den rätt att bestämma över dödsboet som dödsbodelägarna annars har. Testamentsexekutor som förordnas till boutredningsman blir automatiskt såväl bodelningsförrättare som skiftesman.

En förordnad skiftesman är en person som rätten utsett att skifta arvet då arvingar och universella testamentstagare inte kan komma överens om detta. Om det finns en testamentsexekutor som inte är dödsbodelägare är denne som huvudregel skiftesman, utan att rätten behöver förordna om detta. Om det redan har utsetts en skiftesman eller om testamentsexekutorn alltså även är dödsbodelägare är det dock inte denne som blir skiftesman, istället kan rätten förordna om en.

Om testamentsexekutorn nu är skiftesman och en dödsbodelägare vill att rätten förordnar om en annan skiftesman istället måste testamentsexekutorn entledigas som skiftesman först. För att entlediga en skiftesman är det inte tillräckligt att alla dödsbodelägare vill detta, rätten tar även hänsyn till diverse andra omständigheter av betydelse. Detta kan vara utomståendes intressen (borgenärer m.fl), skiftesmannens uppgifter med mera.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det kan bli aktuellt med en av rätten förordnad skiftesman, trots att det finns en testamentsexekutor. Som huvudregel ska testamentsexekutorn automatiskt även bli skiftesman. Om testamentsexekutorn däremot är dödsbodelägare eller rätten redan beslutat om en skiftesman kan testamentsexekutorn inte vara skiftesman. Testamentsexekutorn kan även entledigas från sitt uppdrag som skiftesman av rätten.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig Johansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (664)
2021-09-14 Hur skiftas arv av fastighet?
2021-08-31 Arv efter förälders syskon när denne var gift utan barn
2021-08-30 Går det att klandra ett arvskiftet efter fem år?
2021-08-11 Ofullständig fråga

Alla besvarade frågor (95739)