Kan det bli aktuellt med förordnad skiftesman trots att det finns en testamentsexekutor?

Ett testamente vinner laga kraft. I testamentet står att en viss person ska vara testamentsexekutor och att han ska förrätta arvskiftet.

Kan det ändå bli aktuellt med en av rätten förordnad skiftesman?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En testamentsexekutor är en person som genom den avlidnes testamente har blivit utsedd att utreda, förvalta och företräda boet. Det är helt enkelt denna person som ansvarar för att egendomen fördelas korrekt enligt testamentet. Detta innebär att testamentsexekutorn övertar den rätt att bestämma över dödsboet som dödsbodelägarna annars har. Testamentsexekutor som förordnas till boutredningsman blir automatiskt såväl bodelningsförrättare som skiftesman.

En förordnad skiftesman är en person som rätten utsett att skifta arvet då arvingar och universella testamentstagare inte kan komma överens om detta. Om det finns en testamentsexekutor som inte är dödsbodelägare är denne som huvudregel skiftesman, utan att rätten behöver förordna om detta. Om det redan har utsetts en skiftesman eller om testamentsexekutorn alltså även är dödsbodelägare är det dock inte denne som blir skiftesman, istället kan rätten förordna om en.

Om testamentsexekutorn nu är skiftesman och en dödsbodelägare vill att rätten förordnar om en annan skiftesman istället måste testamentsexekutorn entledigas som skiftesman först. För att entlediga en skiftesman är det inte tillräckligt att alla dödsbodelägare vill detta, rätten tar även hänsyn till diverse andra omständigheter av betydelse. Detta kan vara utomståendes intressen (borgenärer m.fl), skiftesmannens uppgifter med mera.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det kan bli aktuellt med en av rätten förordnad skiftesman, trots att det finns en testamentsexekutor. Som huvudregel ska testamentsexekutorn automatiskt även bli skiftesman. Om testamentsexekutorn däremot är dödsbodelägare eller rätten redan beslutat om en skiftesman kan testamentsexekutorn inte vara skiftesman. Testamentsexekutorn kan även entledigas från sitt uppdrag som skiftesman av rätten.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig JohanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”