Kan det anses som kränkning av föreningsrätten om arbetsgivaren inte väljer att binda kollektivavtal med en viss arbetstagarorganisation?

Hej,

jag har en fråga gällande kränkning av föreningsrätten. Det framgår i bestämmelsen 7§ MBL att man har rätt att vara medlem i en ATO samt i en AGO och i enlighet med 8§ MBL så ska föreningsrätten lämnas okränkt. Säg däremot att 35 anställda på ett företag är fackligt anslutna till en ATO, 15 stycken är anslutna till en annan ATO samt 5 är oorganiserade. AG väljer att tillsammans med ATO som har 15 medlemmar som är anställda av AG binda kollektivavtal. Därmed blir ju även de övriga anställda i enighet med 26§ MBL bundna av kollektivavtalet. Skulle det däremot kunna anses som kränkning av föreningsrätten om AG inte väljer att binda kollektivavtal med den andra ATO som har 35 anställda med tanke på att de flesta av de anställda är medlemmar i denna ATO? Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tänkte börja mitt svar med att redogöra för vad som gäller om en arbetsgivare har en skyldighet att ingå kollektivavtal, för att sedan förklara vad en kränkning av föreningsrätten kan vara. I slutet av min text finns även en sammanfattning av svaret på din fråga.

En arbetsgivare måste inte ingå kollektivavtal med en arbetstagarorganisation

En arbetsgivare har ingen skyldighet att ingå kollektivavtal och kan fritt välja vilka som hen vill ingå kollektivavtal med. Detta följer av att arbetsrätten bygger på avtalsfrihet, det vill säga att utgångspunkten är att arbetsgivaren får ingå avtal i form av exempelvis anställningsavtal eller kollektivavtal, med vem hen vill.

Det följer även av den negativa föreningsrätten som finns stadgad i artikel 11 i Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna. Detta innebär rätt att inte behöva tillhöra en arbetstagar- eller arbetsgivarorganisation.

Om en arbetsgivare däremot inte vill binda kollektivavtal med en viss arbetstagarorganisation, kan fackförbundet vidta stridsåtgärder så som exempelvis strejk som ett påtryckningsmedel mot arbetsgivaren. Arbetsgivaren har rätt att inte behöva ingå i en organisation men däremot kan påtryckningar göras för att ingå hängavtal, det vill säga att arbetsgivaren ansluter sig till ett befintligt kollektivavtal (se AD 1998 nr 17).

Vad innebär en kränkning av föreningsrätten?

En kränkning av föreningsrätten föreligger om arbetsgivar- eller arbetstagarsidan 1) vidtar åtgärd för att skada motpart eftersom denna har nyttjat sin föreningsrätt eller 2) vidtar åtgärd i syfte att förmå den andre att inte utnyttja föreningsrätten (8 § MBL).

Ett exempel på föreningsrättskränkning går att finna i Arbetsdomstolens fall AD 2004 nr 49 där en provanställd i en cykelbutik blev engagerad i ett fackförbund och kort därefter fick sin anställning avslutad. Domstolen ansåg att eftersom det var så nära i tiden och arbetsgivaren inte gav någon annan skälig anledning till varför anställningen avslutades, så förelåg en kränkning av föreningsrätten.

Sammanfattning

Det anses inte vara en kränkning av föreningsrätten om arbetsgivaren väljer att inte binda kollektivavtal med en viss arbetstagarorganisation, även om den organisation har fler medlemmar än en annan arbetstagarorganisation som arbetsgivaren har valt att binda kollektivavtal med.

En föreningsrättskränkning skulle exempelvis vara om en arbetstagare utnyttjat sin föreningsrätt men bli uppsagd på grund av detta.

Jag hoppas du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Vänligen,

Madeleine RunessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Fackförening ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”