FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott30/08/2019

Kan det anses som hets mot folkgrupp om man gör narr av homosexuella?

Är det hets mot folkgrupp att göra narr av homosexuella?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

För att något ska räknas som hets mot folkgrupp krävs att någon i ett uttalande eller annat typ av meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, natioellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck (16 kap. 8 § första stycket brottsbalken). Homosexuella personer skyddas alltså av bestämmelsen om hets mot folkgrupp.

I NJA 1999 s. 702 uttalade HD om vad som gäller angående kravet på spridande. För att ett uttalande ska anses ha spridits krävs att det nått ut till fler än ett fåtal personer.


Att göra narr av någon/några kan anses innebära att man uttrycker missaktning. Beroende på hur uttalandet, där man gör narr av homosexuella, har skett så kan kravet på spridning anses vara uppfyllt eller inte. Om spridningskravet är uppfyllt kan ett uttalande där man gör narr av homosexuella anses vara hets mot folkgrupp.

Hoppas du fick svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen åter att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Ava SetayeshRådgivare
Hittade du inte det du sökte?