Kan den som har förvaltare ansöka om pass

FRÅGA
Får en person som är satt under förvaltarskap ansöka om pass utan att förvaltaren är delaktig i ansökan?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

I Passlagen finns det uppradat vilka som kan förhindras att söka pass.

Det korta svaret på din fråga är att en person som är vuxen och har förvaltare inte kan hindras ansöka om pass själv och behöver inte godkännande från förvaltaren. Detta naturligtvis under förutsättning att personen i fråga har det som krävs för att kunna söka pass i form av ID-handlingar och dyl. samt kan betala avgiften själv.

Hoppas du är nöjd med svaret. Om du undrar om något mer om denna fråga eller om förhållandet mellan huvudman (den som har förvaltare) och förvaltare är det bara att återkomma.

Franck Olofsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (465)
2020-09-19 Kontroll av god man
2020-09-18 Hur förhåller sig en framtidsfullmakt till ställföreträdarskap enligt föräldrabalken?
2020-09-15 God mans rättigheter
2020-09-15 Vad kan jag göra och vart vänder jag mig om jag misstänker att min släktings goda man missbrukar sitt uppdrag?

Alla besvarade frågor (84215)