Kan den kvarlevande maken sitta i orubbat bo när man har särkullbarn?

2017-09-27 i Arvsskifte
FRÅGA
jag har två särkullsbarn och min blivande maka ett. Vi vill att om möjligt att den sist kvarlevande skall sitta i orubbat bo. Efter det att den kvarlevande avlidit vill vi att totalt arv efter oss båda har blivit fördelat 33/33/33 eller 37/37/25.Går detta att åstadkomma?Bosse
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom ni inte har några gemensamma barn kommer den avlidnes barn ärva hela kvarlåtenskapen förutsatt att arvingarna inte avstår sin arvsrätt till förmån för den kvarlevande maken (3 kap 1 och 9 § ärvdabalken). Den kvarlevande maken har enbart rätt till sin del av bodelningen. Notera dock att den kvarlevande maken alltid har rätt till minst fyra gånger prisbasbeloppet. Överstiger kvarlåtenskapen inte fyra prisbasbelopp får den kvarlevande maken alltså rätt till hela kvarlåtenskapen (3 kap 1 § ärvdabalken).

Ni kan skriva testamente, men ni kan inte testamentera bort en arvingens laglott (som utgör halva arvslotten) (7 kap 1 § och 3 § ärvdabalken). Med andra ord kan man, genom testamente, ge den kvarlevande maken rätt till "hälften" (genom bodelning) och sedan halva av kvarlåtenskapen (genom testamente). Den andra halvan av kvarlåtenskapen (laglotten) tillfaller dock alltid den avlidnes arvingar.

För att den kvarlevande maken ska sitta i orubbat bo krävs således att den avlidnes arvingar avstår från sin arvsrätt till förmån för den kvarlevande maken.

Hoppas detta gav dig svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Clara Görrel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?