Kan den ene föräldern ensam besluta om att resa iväg en månad med barnet?

2019-11-28 i Barnrätt
FRÅGA
Jag vill resa till mitt hemland Kuba en månad med min dotter som är tre år, men papa säga nej. Vi bor tillsammans.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att använda Föräldrabalken (FB).

Vid ingripande beslut krävs samtycke från båda föräldrar

Vid gemensam vårdnad är utgångspunkten att föräldrar ska fatta beslut som rör barnet tillsammans(FB 6:13). När det gäller ingripande beslut får inte den ene föräldern ensam fatta beslutet utan måste ha den andras samtycke. När det kommer till semesterresor så får man fatta beslut själv om det rör sig om kortare vanliga semesterresor.

En månad kan anses vara tillräckligt lång tid för att räknas som ett ingripande beslut

Det finns ingen exakt gräns för hur länge en resa får vara för att samtycke ska krävas men eftersom du vill vara borta en månad skulle det kunna anses vara en lång tid. Dessutom ska det beaktas hur riskfylld resan är för barnet, men vad jag vet finns inget hinder i det avseendet för att resa till Kuba.

Du kan resa en kortare tid på 1-2 veckor utan att bekymra dig om den andre förälderns samtycke men vill du vara där längre så är mitt råd att du försöker få den andres samtycke alternativt att du vänder dig till familjerätten för att de ska hjälpa er komma till en överenskommelse. Men som sagt så kan jag inte säkert säga att längre än två veckor skulle räknas som så lång tid att samtycke krävs, men det är bäst att inte ta risker ifall det skulle uppstå konflikter kring vårdnaden. .

Vänligen,

Daniel Sandström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1493)
2020-07-31 Vad har man för skyldigheter som umgängesförälder?
2020-07-31 Giltighet av umgängesavtal
2020-07-31 Kan man tvinga en förälder till att ha mer umgänge?
2020-07-31 Kan jag byta barnets efternamn utan den andra vårdnadshavarens samtycke?

Alla besvarade frågor (82730)