FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt30/09/2021

Kan den ena vårdnadshavaren ta med barnet på semester utomlands utan den andra vårdnadshavarens samtycke?

Jag (pappa) och min f.d. sambo (mamma) har gemensam vårdnad om två barn och växelvist boende varannan vecka. Pappa är norsk medborgare med all nära familj i Norge och mamma är svensk medborgare med all nära familj i Sverige. Barnen har dubbelt medborgarskap och nära familj på båda sidor om gränsen. Barnen är 3 och 4 år gamla. Resan mellan familjens hemorter i länderna är på 4 -5 timmars bilfärd.

Mamma har gett uttryck för att hon inte vill att pappa ska ta med barnen till Norge för att besöka sin familj (farmor, farfar, farbröder, kusiner, etc.) vid flera tillfällen, under veckorna barnen bor hos pappa.

Några gånger har mamma även hotat med att anmäla pappa för polisanmälning för kidnappning/egenmäktighet, då hon inte gett sitt godkännande till att barnen får resa och besöka sin familj.

Vi har initierat samtal med familjerätten för att skriva ett avtal, men mamma vill att detta avtal ska inkludera förbud mot att ta barnen till Norge i veckorna barnen bor hos pappa. Pappa vägrar att gå med på detta, då detta vill vara till skada för barnens relation med sin familj. Mamma har hotat med att stämma pappa med syfte att få ensam vårdnad, då pappa enligt henne tagit barnen till Norge utan samtycke.

Vad gäller här? Som jag förstår är det upp till mig som boendeförälder att bestämma om vi åker till Norge i veckorna barnen bor hos mig, så länge barnen kan ha kontakt med mamma på videolänk/telefon.

Eftersom mamma ofta vägrar samtycka har jag ofta inget annat val än att trotsa henne

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor som rör vårdnad av barn regleras i föräldrabalkens (FB) sjätte kapitel.

Som vårdnadshavare har du en rättighet att bestämma i frågor som rör dina barns personliga angelägenheter, med hänsyn till barnens önskemål i takt med mognad och ålder (6 kap. 11 § FB). Eftersom att du och dina barns mor delar på vårdnaden måste ni fatta de här besluten gemensamt (6 kap. 13 § 1st. FB). Som utgångspunkt ska ni alltså komma överens i beslut om barnen, och samtycke krävs därför för att ta med barnen utomlands.

Får den ena föräldern förhinder kan den andra ensam fatta beslut, så länge besluten inte har en ingripande betydelse för barnets framtid (6 kap. 13 § 2st. FB). Till exempel krävs inte att båda föräldrarna fattar beslut som rör den dagliga omsorgen, alltså vad barnen sysslar med under tiden de bor hos ena föräldern. Då har istället boföräldern ansvar. Den allmänna uppfattningen är här att ett beslut om en kortare utomlandsresa kan räknas till den dagliga omsorgen. Exakt vad som räknas som en kortare resa är inte helt klart, men en resa på en vecka torde anses som en kortare utomlandsresa. Så länge inte resan kränker barnens mammas umgängesrätt med dem ska borde det alltså vara okej.

Sammanfattningsvis borde detta innebära att det i normalfallet inte är möjligt för en förälder att motsätta sig en kortare semester utomlands, om han eller hon inte kan framföra sakliga skäl för invändningen. Trots det kan det vara bra att försöka komma överens med barnens mor om resorna. Kanske kan du peka på barnens behov att få träffa sin släkt?

Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga! Undrar du över något mer är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Mathea SantessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000