Kan den ena vårdnadshavaren hindra den andra att flytta vid gemensam vårdnad?

2017-08-21 i Barnrätt
FRÅGA
Finns det någon milangivelse i lagtext, praxis eller liknande som gäller för hur långt en förälder (gemensam vårdnad) kan flytta utan den andre vårdnadshavarens godkännande? Jag har hört både 6 & 10mil, dock utan källa.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vårdnadshavare ska gemensamt fatta beslut om barnets boende

Det finns ingen särskild lag som reglerar just det du efterfrågar, och vad jag vet heller inget bestämt milantal angivet i någon annan rättskälla. Den reglering som blir aktuell i ditt fall finns i 6 kap. föräldrabalken (FB) som reglerar frågor om vårdnad, boende och umgänge. Här framkommer att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Härvid ska särskilt beaktas barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. (6 kap. 2 a § FB)

I de fall föräldrar har gemensam vårdnad om ett barn, får inte en av vårdnadshavarna ensam bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter om inte situationen kräver det. I frågor av ingripande betydelse för barnets framtid får en den ena vårdnadshavaren aldrig fatta beslut ensam om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. (6 kap. 11 & 13 § FB) Frågan om barnets bosättning är ett sådant beslut som kräver enighet hos vårdnadshavarna (prop. 1975/76:170 s. 178).

Regleringen i föräldrabalken innebär i praktiken att en vårdnadshavare inte ensam har rätt att fatta beslut om att flytta så länge barnen är under gemensam vårdnad. Kan vårdnadshavarna inte komma överens ska rådande förhållanden bestå, vilket innebär att flytt inte är tillåtet.

Vad kan du göra om ni inte kommer överens?

För att du ska kunna flytta med barn som står under gemensam vårdnad utan tillstånd från den andre vårdnadshavaren krävs att den gemensamma vårdnaden upphör och övergår i ensam vårdnad för den ena. Detta görs genom att väcka talan i tingsrätten varpå barnets bästa kommer beaktas i beslutet. (6 kap. 5 § FB)

Jag skulle dock rekommendera dig att börja med att tala med den andre vårdnadshavaren och försöka komma överens. Det finns även möjlighet att söka samarbetssamtal hos kommunen för att få hjälp av en rådgivare att nå en överenskommelse.

Hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler eller andra frågor är du varmt välkommen att återkomma.

Med vänliga hälsningar

Malin Gustavsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1743)
2021-07-22 Får personal ge minderåriga cigaretter?
2021-07-21 Byta för- och efternamn på barnet jag har ensam vårdnad om?
2021-07-15 Vad kan man göra om man befarar att ett barn far illa?
2021-07-14 Kan ens barn bestämma vart det vill bo?

Alla besvarade frågor (94370)