FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt27/02/2018

Kan den ena vårdnadshavaren bestämma att barn ska byta skola?

Hej.

Mitt barnbarn går idag i en friskola och har sin mamma som boendeförälder. Nu vill pappan att barnet skall byta skola lagom till Förskoleklassen. Barnbarnet vill inte byta skola. Vilka rättigheter har mamman till att säga nej till skolbytet. Pappan bor 9 mil från boendeföräldern och träffar sitt barn varannan helg.

Hur gör vi för att mitt barnbarn får gå kvar med sina kamrater?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler rörande föräldrar och barn finns i föräldrabalken. Enligt 6 kap 11 § föräldrabalken är det barnets vårdnadshavare som bestämmer i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Hit hör exempelvis beslut om barnets skolgång. Om barnet har två vårdnadshavare ska sådana beslut fattas av dem gemensamt enligt 6 kap 13 § föräldrabalken. I 6 kap 11 § står också att hänsyn ska tas till barnets synpunkter och önskemål i ökande grad allteftersom barnet blir äldre.

Som jag förstår det hela har ditt barnbarn båda sina föräldrar som vårdnadshavare och de måste därför fatta beslut om ditt barnbarns skolgång tillsammans. Ditt barnbarns pappa kan alltså inte ensam bestämma att ditt barnbarn ska byta skola, utan det krävs att mamman också går med på det. Visserligen kan det anses vara ett beslut att låta ditt barnbarn gå kvar i sin gamla skola men det rör inte en sådan aktiv åtgärd som det skulle innebära att flytta barnet till en annan skola. Det är därför lättare för barnets mamma att vägra bytet än det är för barnets pappa att genomföra det mot hennes vilja. Pappan har trots allt en gång varit delaktig i beslutet att låta barnet börja i sin nuvarande skola. Att ditt barnbarn inte heller vill byta skola spelar som sagt också viss roll. Även om det rör sig om ett relativt litet barn som kanske inte har så stor bestämmanderätt bör barnets önskan att få gå kvar i samma skola som sina kamrater väga ganska tungt om det inte finns starka skäl som talar för att ett byte skulle vara till barnets bästa.

I slutändan är det upp till ditt barnbarns föräldrar att gemensamt hitta en lösning på skolfrågan. Skulle detta absolut inte gå återstår bara möjligheten att ansöka om ensam vårdnad, eftersom ingen annan än vårdnadshavarna har mandat att fatta beslut i den här typen av frågor och ingen av vårdnadshavarna heller kan bestämma utan den andras medverkan.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga

Vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000