Kan den ena sambon förhindra en försäljning av bostaden efter att samboförhållandet har upphört?

Hej! Jag äger en bostadsrätt tillsammans med min sambo. Nu har vi gjort slut och han vill inte sälja. Banken så att han inte kan köpa ut mig nu pga. han går på rehabilitering och har ett underskott på 4000kr. Jag vill bara därifrån men får inte. Får ingen hyreslägenhet pga. detta!! Vad kan jag göra? Jag var nära att få en lägenhet men nekades för har bostadsrätt! Jag vet också att jag har ett år på mig att få min del av bostadsrätten.

Känns som man blir straffad och tvungen att bo där fast man inte vill.

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder till Lawline med din fråga!

I detta fall kan både sambolagen och lagen om samäganderätt tillämpas.

Ett samboförhållande kan upphöra genom de olika sätten som räknas upp i 2 § sambolagen, nämligen:

1. om samborna eller någon av dem ingår äktenskap,

2. om samborna flyttar isär eller

3. om någon av samborna avlider.

Ett samboförhållande skall också anses upphöra om en sambo ansöker om förordnande av bodelningsförrättare enligt 26 § sambolagen eller om rätt att få bo kvar i bostaden enligt 28 § sambolagen eller om en sambo väcker talan om övertagande av bostad enligt 22 § sambolagen.

Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, enligt 3 § sambolagen. Det är enbart samboegendom som blir föremål för en bodelning och bodelningen måste påkallas av någon av er inom ett år efter att förhållandet upphörde, enligt 8 § sambolagen. Om ni inte kommer överens om en bodelning kan någon av er ansöka om förordnande av bodelningsförrättare enligt 26 § sambolagen.

I detta fall verkar det inte som att ni kan komma överens och då kan det vara nödvändigt att ansöka om förordnande av bodelningsförrättare. Det är dock viktigt att påpeka att detta kostar mycket pengar eftersom bodelningsförrättarens arvode måste täckas. Vanligtvis betalar parterna hälften var. Bodelningen blir dock smidigast och billigast om ni kan komma överens om att sälja fastigheten.

Om det är otänkbart att lösa detta genom en bodelning, med eller utan hjälp av en bodelningsförrättare, kan en tvångsförsäljning vara påkallat, enligt lagen om samäganderätt. För detta förfarande krävs det att en ansökan görs hos tingsrätten.

Lagen om samäganderätt är ett verktyg för att lösa ägarkonflikter. Enligt huvudregeln krävs det att delägarna i fastigheten är eniga om förändringarna som ska göras i fastigheten, eller enighet om att försäljning av fastigheten ska ske. Dock finns det undantag till detta enligt 6 § samäganderättslagen som menar att en delägare till en samägd fastighet kan ansöka hos tingsrätten om att försäljning ska ske genom offentlig auktion, alltså en tvångsförsäljning. Det är den sista utvägen när delägarna inte kommer överens.

Tingsrätten kan dock godkänna anstånd till tvångsförsäljningen om en delägare kan visa att det finns väldigt starka skäl mot att sådan försäljning ska ske, t.ex. att bostadsmarknaden är dålig vid tillfället pga. lågkonjunktur eller att din sambo är förhindrad att sälja pga. villkor avseende hans andel i testamentet eller liknande.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”