Kan den ena föräldern själv bestämma om barnet vid gemensam vårdnad och vad kan man göra när den ena föräldern motverkar umgänge?

2017-11-19 i Barnrätt
FRÅGA
Skulle hämnat min 3åringa dotter på dagis nu, vi byter alltid på tisdagar vi har varannan vecka, (gemensam vårdnad) När jag kom på dagis så va inte mitt barn där, Pappan hade inte lämnat henne där! Han kvar håller henne hemma & påstår att min dotter inte har det bra hos sin Mamma. Att jag är ostabil påstår han. Stämmer inte! Min dotter har det jätte bra hos mig (mamma) Får Pappan bestämma helt sjäv? Får Pappan gömma barnet ifrån sin Mamma? Vad kan jag göra? Saknar min dotter.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

När det gäller frågor om vårdnad, boende och umgänge för barn ska barnets bästa vara avgörande, 6 kap. 2 a § Föräldrabalken (FB). Som utgångspunkt ska barnet då ha rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran, 6 kap. 1 § FB. Barnet ska även ha rätt till en nära och god kontakt med båda föräldrarna, och barnet ska heller inte riskera att olovligen föras bort, hållas kvar eller fara illa 6 kap. 2 a § FB.

Får pappan bestämma helt själv?
Vid gemensam vårdnad ska alltså barnet ha rätt att umgås med båda sina föräldrar. En av föräldrarna har inte rätt att föra bort barnet utan samtycke från den andra föräldern, då det är ett beslut som ska fattas gemensamt av föräldrarna när vårdnaden är gemensam, 6 kap. 13 § FB. Så länge vårdnaden är gemensam har pappan till din dotter alltså inte rätt att bestämma om dessa saker själv, utan han är skyldig att medverka till att din dotter har en nära och god kontakt med dig också, där han aktivt ska se till att din dotter får umgås med dig.

Får pappan gömma barnet från sin mamma?
När det gäller umgänge vid gemensam vårdnad har nämligen ni som föräldrar ett gemensamt ansvar för att umgänget kommer till stånd, 6 kap. 15 § stycke 2 FB. En förälder som motarbetar umgänget för den andra föräldern riskerar att förlora vårdnaden i en vårdnadstvist om barnet, om detta ansvar inte uppfylls.

Vad kan du göra?
Som läget ser ut just nu har pappan till din dotter gjort sig skyldig till umgängessabotage, vilket strider mot vad som anses vara barnets bästa, då barnets behov av nära och god kontakt med båda föräldrarna inte uppnås då pappan till din dotter motverkar detta. Därmed skulle jag råda dig att väcka talan om ändring av vårdnad så att rätten reda ut om då kan få ensam vårdnad om barnet, 6 kap. 5 § FB. En förälder som inte medverkar till att agera för barnets bästa kan då anses vara mindre lämplig som förälder, vilket eventuellt kan leda till att du får ensam vårdnad om din dotter.

Om det finns ett beslut eller en dom om gemensam vårdnad mellan dig och pappan till din dotter kan du även vända dig till tingsrätten i orten där barnet är boendes, för att de ska besluta om verkställighet av beslutet om gemensam vårdnad och rätt till umgänge för dig och din dotter, 21 kap. 1 § FB. Om pappan till din dotter då inte uppfyller detta krav på att se till att umgänge kommer till stånd får han betala vite, 21 kap. 3 § FB, vilket då ska verka för att umgänge kommer till stånd och att din dotter ändå kan ha kontakt med båda föräldrarna.

Hoppas att du fick hjälp med din fråga, och lycka till!

Vänliga hälsningar

Josefine Björling
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?