Kan den ena föräldern ändra ett barns namn utan samtycke?

2020-12-22 i Barnrätt
FRÅGA
Hej mamman till mitt barn vill ta bort det namn jag har gett hanHan har 3 förnamn och mamman vill ta bort det ena från mellannamn för att jävlas med mig Kan hon göra det utan mitt godkännande?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår i svaret ifrån att ditt barn är under 18 år. Regler om namnbyte på barn finns i föräldrabalken (FB) och i lagen om personnamn.

Vem kan ändra ett barns namn?

Barnets vårdnadshavare är den som kan bestämma i frågor som rör barns namn och andra personliga angelägenheter (6 kap 11 § FB). Om båda föräldrarna är vårdnadshavare måste båda samtycka för att ett namnbyte ska kunna äga rum (6 kap 13 § FB).

Vem är vårdnadshavare?

Huvudregeln är att båda föräldrarna räknas som vårdnadshavare om de var gifta vid barnets födsel eller om de gift sig senare. Detta kan ändras genom ett domstolsbeslut där den ena föräldern ansöker om enskild vårdnad. Om föräldrarna aldrig varit gifta är det mamman som blir vårdnadshavare om inget annat bestämts (6 kap 2-3 §§ FB).

Kan mamman ta bort namnet?

Om mamman har enskild vårdnad om ert barn kan hon ta bort namnet. Om du har enskild vårdnad kan hon inte ändra namnet. Om ni har gemensam vårdnad och du inte samtycker till namnändringen kan hon välja att ta målet till domstol, där det är upp till domaren att bestämma vad som är bäst för barnet angående namnet. Om barnet är gammalt nog för att själv ha en åsikt i frågan kommer denna också att tas hänsyn till ifall målet skulle gå till domstol.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1614)
2021-01-17 Vem kan begära faderskapstest?
2021-01-15 Vad kan jag göra om den ena föräldern inte följer dom om umgänge?
2021-01-15 Har jag rätt att träffa mitt barnbarn?
2021-01-11 Under vilka förutsättningar kan vårdnaden flyttas över till familjehemsföräldrarna?

Alla besvarade frågor (88273)