Kan den efterlevande maken ändra på ett inbördes testamente?

2017-07-25 i Testamente
FRÅGA
Ett testamente är upprättat för två makar för 25 år sedan med innehåll att all kvarlåtenskap skall tillfalla två syskonbarn. Den ena av makarna har avlidit och den andra maken har därefter skrivit nytt testamente där all kvarlåtenskap skall tillfalla andra än syskonbarnen. Kan syskonbarnen hävda den, sen tidigare avlidnas testamentsvilja, eller ska de bara finna sig i det senaste testementet?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om jag tolkat fallet du beskriver rätt på de få omständigheterna du givit gäller följande:
Jag tolkar scenariot du beskriver på så sätt att det rör sig om ett inbördes testamente mellan två makar. I svensk rätt kan man inte göra några oåterkalleliga testamenten. Den andra maken som du nämner (det vill säga den efterlevande maken) kan därför upprätta ett nytt testamente efter den först avlidnes död och således ändra ett inbördes testamente men endast i den mån det är dennes eget förordnande. Den efterlevande maken kan upprätta ett nytt testamente och bestämma att dennes kvarlåtenskap istället ska tillfalla några andra. Den efterlevande maken kan däremot inte ändra den avlidne makens tidigare förordnande. Syskonbarnen har således rätt att göra det tidigare testamentet gällande på så sätt att den kvotdel som härrör från den första avlidnas kvarlåtenskap ska tillfalla dem enligt det ursprungliga testamentet.

Mitt råd till dig är att be syskonbarnen kontakta en advokat som kan se närmare på omständigheterna i fråga och hjälpa syskonbarnen att erhålla det dem eventuellt har rätt till.

Med vänlig hälsning

Mimmi Orrenius
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2977)
2021-11-30 Preskription av rätten till arv
2021-11-30 Om man inte vill halvsyskon ska kunna ärva
2021-11-30 Hur ärver särkullbarn och hur skapas enskild egendom?
2021-11-30 Fri förfoganderätt i testamente

Alla besvarade frågor (97574)