Kan den avlidna ta bort sina barn genom testamente?

2019-05-24 i Laglott
FRÅGA
Hur fungerar det om tre bröstarvingar finns men så har den bortgångne testamenterat något, en del eller allt till utomstående. Vad gäller här?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som gäller kring arv och testamente regleras i ärvdabalken (ÄB). Barn till den avlidne betraktas enligt 2 kap. 1 § ÄB som bröstarvingar. Dessa utgör den första arvsklassen, som alltså är de som först och främst ärver den avlidne.

Som bröstarvinge har man en lagstadgad rätt att få ut sin så kallade laglott, det vill säga hälften av den avlidnes kvarlåtenskap. Detta framgår av 7 kap. 1 § ÄB.

I situationen du beskriver finns tre bröstarvingar och dessa har tillsammans rätt till minst hälften av kvarlåtenskapen, det vill säga det arv som skulle gått till barnen om inget testamente hade upprättats. Dessa har rätt till en tredjedel var av laglotten.

Om det skrivs ett testamente som ändå undantar barnen deras arvsrätt, så kan de enligt 7 kap. 3 § ÄB påkalla jämkning för att få ut sin laglott.

Som svar på din fråga kan den avlidna testamentera bort en del av sin kvarlåtenskap, men maximalt hälften av den. Resten är bröstarvingarna berättigade.

Hoppas att detta besvarade din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Mathilda Ekdahl
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (671)
2019-09-01 Är det värt att undersöka om det finns tillgångar att ärva efter våra far trots testamente och äktenskapsförord?
2019-08-31 Om ett barns rätt att ta arv i en förälders vinst från bostadsrätt efter dödsfall
2019-08-31 Hur mycket kan föräldrar testamentera bort till en annan bröstarvinge?
2019-08-29 Vad har jag rätt till när det gäller arv?

Alla besvarade frågor (73015)