Kan den andra föräldern tvinga mig att träffa barnen vissa tider?

2017-03-24 i Barnrätt
FRÅGA
Hej Lawline! Jag är en pappa till 2 barn 11 och 13 år. Mamman har ensamvårdnad om dessa och det beror inte på att jag har något missbruk eller av nån annan sak. Mamman ville ha vårdnaden och av andra skäl ville hon ha detta och jag orkade inte kriga om vi säger så. Jag har ett jobb där jag jobbar oregelbundna tider inkluderande helger.Mamman vill nu att jag skall ha dom på helger och inte på vardagar som funkar bäst för mig. Kan hon gå in och bestämma när jag skall umgås med barnen och behöver jag gå med på hennes krav? Kan jag jag så att säga vägra?Kan jag rent teoretiskt vägra ha barnen då hon har ensamvårdnad (nu vill jag träffa mina barn) men vad säger lagen?Jag betalar fullt underhållsbidrag till bägge.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om vårdnad, boende och umgänge hittar du i föräldrabalken (FB). Jag kommer först redogöra för vårdnadshavares och föräldrars skyldigheter gentemot varandra och sina barn. Sen kommer jag förklara vad barn har för rättigheter i den här situationen och vad som gäller när föräldrar inte kommer överens. Längst ner i svaret förklarar jag vad det betyder för dig och ger tips på vad du kan göra.

Vårdnadshavares och föräldrars skyldigheter

En vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i de frågor som rör barnets personliga angelägenheter (FB 6 kap. 11 §). Det är till exempel frågor om vilken skola barnet ska gå i, var barnet ska bo m.m. När vårdnadshavaren fattar beslut ska hen, i takt med barnets utveckling, ta hänsyn till barnets egna önskemål.

Ett barns föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder det inte bor hos tillgodoses. Om barnet bor stadigvarande hos en person som är ensam vårdnadshavare eller en av sina föräldrar och barnet ska umgås med den andra föräldern måste vårdnadshavaren som huvudregel lämna upplysningar om barnet som kan främja umgänget (FB 6 kap. 15 §). Det betyder att föräldrar till ett barn delar på ansvaret för att barnet ska få ha en så bra relation som möjligt med dom båda. Bor barnet stadigvarande hos en förälder ska hen medverka till att barnet får ett bra umgänge med den andra förälder genom att berätta om saker som skola, kompisar och fritidsintressen som kan göra det lättare för den andra föräldern att skapa en god relation till barnet.

Om en eller båda föräldrar är vårdnadshavare kan de avtala om hur barnets umgänge med och boende hos föräldrarna ska se ut. Ett sånt avtal är gällande om det är skriftligt och har godkänts av socialnämnden (FB 6 kap. 14a § och 15a §).

Barns rättigheter

Barnet har rätt till omvårdnad, trygghet, god fostran och respekt (FB 6 kap. 1 §). Ett barn har dessutom rätt att umgås med sina föräldrar genom att bo med dem, träffa dem eller ha kontakt på något annat sätt som låter barnet utveckla en god och nära relation till föräldrarna (FB 6 kap. 15 §). I frågor som rör barnets angelägenheter och frågor om boende, umgänge och vårdnad ska barnets bästa alltid vara avgörande. I takt med att barnet blir äldre och mognare ska barnets egen vilja beaktas (FB 6 kap. 2a §).

När det är svårt att komma överens

I frågor som rör barnet är det alltså primärt vårdnadshavaren som får ta beslut. Dock har båda föräldrar – oavsett vårdnadsförhållandet – ett gemensamt ansvar att se till att barnet får umgås och bygga en bra relation med båda föräldrarna. Frågor om boende och umgänge är alltså först och främst samarbetsfrågor som bygger på att föräldrarna ska göra sitt bästa för att nå överenskommelser.

För att slå fast vad som ska gälla i frågor om boende och umgänge kan föräldrar skriva avtal med hjälp av socialtjänsten. Föräldrarna kan få hjälp av Familjerätten i kommunen för att upprätta såna avtal genom samarbetssamtal (FB 6 kap. 17a § och 18 §). Om det inte går att komma överens på det sättet är sista alternativet att väcka talan om boende eller umgänge i domstol och på så sätt låta rätten besluta hur frågorna ska regleras (FB 6:14aoch 6:15a).

Vad gäller i ditt fall?

Om du och barnens mamma har ett skriftligt och godkänt avtal angående hur ni hittills har skött barnens boende och umgänge är det gällande och varken du eller barnens mamma kan ändra på det utan att den andra godkänner det. Ett sånt avtal är ni skyldiga att följa. Eftersom mamman är vårdnadshavare har hon rätt att besluta i frågor som rör barnens angelägenheter, men ni är gemensamt ansvariga för att barnen ska få umgås med er båda. Den skyldigheten innebär bl. a. att ni måste försöka komma överens och visa hänsyn gentemot varandra och barnen. Om du är förhindrad att umgås med barnen vissa tider på grund av ditt arbete, så bör ni försöka hitta en lösning som gör att barnen kan träffa dig trots det. Mamman kan inte heller tvinga dig att exempelvis byta eller utebli från arbete vissa tider för att ta hand om barnen. Däremot är det till din fördel att så långt som möjligt själv vara tillmötesgående och göra ditt bästa för att visa att du försöker och vill träffa barnen, eftersom du är skyldig att försöka tillgodose barnens behov och rättigheter Om du och mamman någon gång i framtiden skulle gå till domstol för att få frågor om boende, umgänge och vårdnad avgjorda är det en fördel att kunna visa att man har varit samarbetsvillig och försökt lösa problem och konflikter tidigare.

Vad kan du göra?

Så länge ni inte har ett giltigt avtal som reglerar hur boende och umgänge ska skötas kan inte någon av er tvinga den andra att ta hand om barnen på vissa tider och dagar. Då är det istället en fråga som ni måste försöka lösa genom överenskommelser och ni är båda ansvariga för att försöka lösa eventuella problem och konflikter. Om det är svårt att komma överens bör du i första hand vända dig till Familjerätten i kommunen. Där kan du och barnens mamma få hjälp med samarbetssamtal för att komma överens om en lösning som fungerar för er och som är bra för barnen.

Jag hoppas att detta svar har varit till din hjälp och att du och barnens mamma kan hitta en lösning.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1743)
2021-07-22 Får personal ge minderåriga cigaretter?
2021-07-21 Byta för- och efternamn på barnet jag har ensam vårdnad om?
2021-07-15 Vad kan man göra om man befarar att ett barn far illa?
2021-07-14 Kan ens barn bestämma vart det vill bo?

Alla besvarade frågor (94172)