Kan dem återkalla mitt permanenta uppehållstillstånd om jag ljög i min förra ansökan?

2019-08-31 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej! Jag hoppas ni kan hjälpa mig med min fråga. Jag ljög i min asyl ärende för 15 år sedan när jag kom till Sverige och fick avslag. Senare gifte jag mig och fick permanent uppehållstillstånd. Nu när jag ska söka till svensk medborgareskap måste jag berätta saningen komma detta påverkar min permanenta uppehållstillstånd. Kan migrationsverket återkalla permanenta uppehållstillstånd även om jag inte fick min uppehållstillstån på grund av min asyl ärende? Mvh anonym
SVAR

Hejsan!

I utlänningslagens 7 kapitel 1§ står det att permanent uppehållstillstånd får endast återkallas som medvetet har förtigit eller lämnat oriktiga uppgifter som har varit betydelse för för att få tillståndet. Om en person har vistats i Sverige i över 4 år med permanent uppehållstillstånd krävs det synnerliga skäl att en återkallelse kan göras. Eftersom du har vistats i Sverige i mer än 4 år krävs alltså synnerliga skäl till att en återkallelse ska få göras.

I utlänningslagens 7 kapitlet 4§ står det ytterligare att om man ska återkalla permanent uppehållstillstånd så ska man ta hänsyn till anknytningen du har till Sverige, om du har barn och familj här och hur länge du har varit här.

Som jag förstår det så har du ljugit om en ansökan som du fick avslag på. Du sökte en gång till efter detta när du hade gift dig och fick sedan uppehållstillstånd. Det betyder att du fick uppehållstillstånd för den ansökan som du gjorde när du var gift och inte den ansökan du gjorde innan du var gift. Så länge du inte ljög i din ansökan som du gjorde när du var gift ska ditt uppehållstillstånd inte kunna återkallas.

Emellertid, om du ljög även din ansökan som du gjorde när du var gift så krävs det synnerliga skäl till att det ska återkallas. Det betyder att det måste ha varit en allvarlig lögn. Då jag inte vet vad du ljög om kan jag inte uttala mig om huruvida detta var okej eller inte men jag kan säga att det krävs väldigt mycket för att ditt tillstånd ska bli återkallat då du har bott här i 15 år. I ett fall i migrationsdomstolen hade en man förtigit och ljugit om omständigheter för att få uppehållstillstånd men eftersom han hade en stark anknytning till Sverige (han hade två barn i Sverige) så ansåg domstolen att synnerliga skäl inte förelåg och han fick inte sitt tillstånd återkallat (MIG 2015:3). Han hade bott i Sverige i ungefär 7 år.

Jag hoppas jag har kunnat svara på din fråga. Allt gott och ha en trevlig helg.

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1027)
2020-05-28 Borttappat uppehållskort
2020-05-26 Konsekvenser av dubbelt medborgarskap, beskattning, m.m.
2020-05-25 Påverkar en skilsmässa bedömningen av en ansökan om svenskt medborgarskap?
2020-05-24 Har en EU-medborgare med pension rätt flytta till Sverige?

Alla besvarade frågor (80393)