Kan byggfirman överskrida det pris de uppgivit i offerten?

FRÅGA
Hejsan Har lite frågor Har nyligen anlitat en byggfirma för totalrenovering utav mitt badrum , fått offert som jag godkänt och signerat digitalt med bank id. Företaget har även en samarbetspartner där jag fick välja valfritt kakel och klinker för upp till 20 000:- som jag utnyttjade , jag beställde det via firman och sedan skulle byggfirman hämta ut det. Nu har det gått en liten tid och dom har precis kaklat och lagt klinker osv i badrummet. Igår den 7/11 så fick jag ett mail av projektledare med en bifogad faktura på tilläggsarbete avseende uppsättning av kakel på väggar då jag valt granitkeramikplattor , jag är lekmän och har ingen koll på vad som är kakel eller granit, företaget vill alltså ha 14 271:- för detta utöver den redan godkända offerten på 135 225:- , företaget har varken ringt eller försökt kontakta mig angående att det är mer arbete för dom att sätta upp dessa plattor så jag som lekman har varit helt ovetandes tills nu.I fakturan står det även betalningsvillkor på 5 dagar ? Känner mig ganska så lurad , vad ska jag göra i denna situation ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du – i egenskap av konsument – har anlitat en näringsidkare (en byggfirma) för utförande av tjänst (en totalrenovering av ditt badrum) och att du i samband med detta har fått en offert, men att byggfirman nu frångått denna (offerten) och att du därför undrar hur mycket de kan ta betalt för renoveringen samt om de inte borde ha underrättat dig under arbetets gång.


Tjänster som näringsidkare utför åt konsumenter regleras i konsumenttjänstlagen (KtjL).


Utgångspunkter för utförandet av tjänsten

Inledningsvis kan sägas att näringsidkaren med tillbörlig omsorg ska ta till vara konsumentens intressen och samråda med honom eller henne i den utsträckning som behövs (4 § KtjL). Med andra ord ska näringsidkaren dels ställa sin yrkeskunskap till konsumentens förfogande, dels diskutera sitt utförande av tjänsten med honom eller henne.


Näringsidkaren kan få överskrida det uppgivna priset

Vidare kan konstateras att en offert blir bindande för avgivaren, när mottagaren accepterar det anbud som lämnats genom offerten. Vid tjänster som avser arbete på saker och byggnader kan det dock vara svårt att på förhand avgöra hur stort det slutliga priset kommer att bli och näringsidkaren har därför rätt att överskrida det uppgivna priset med upp till 15%; om det angivna priset är att se som en ungefärlig prisuppgift (36 § andra stycket KtjL) – det vill säga, om det uppgivna priset utgör en oförbindande uppskattning.


Utgångspunkten är att näringsidkaren ska underrätta konsumenten om tilläggsarbeten

Om det när tjänsten utförs framkommer behov av annat arbete som på grund av sitt samband med uppdraget lämpligen bör utföras samtidigt – s.k. tilläggsarbete –, ska näringsidkaren däremot underrätta konsumenten och begära hans eller hennes anvisningar (8 § första stycket KtjL). Även här har näringsidkaren dock rätt att i vissa fall utföra tilläggsarbete trots att han eller hon inte fått några anvisningar om det av konsumenten, nämligen om (1) priset för detta är obetydligt eller är lågt i förhållande till priset för den avtalade tjänsten eller om (2) det finns särskilda skäl att anta att konsumenten önskar få tilläggsarbetet utfört i samband med uppdraget (8 § andra stycket KtjL).


Vad gäller i ditt fall?

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att byggfirman har rätt att överskrida det i offerten uppgivna priset med 15% eller mindre, om den uppgivna prisuppgiften var en ungefärlig uppskattning. Det är svårt att med säkerhet svara på om så är fallet i din situation, men klart är i vart fall att 14 271 kr motsvarar 10,55 % av 135 225 kr. Eftersom den överskridande delen således inte överstiger 15%, har byggfirman rätt att avvika från det först uppgivna priset med 14 271 kr, om det var en ungefärlig uppskattning. Observera att du dock fortfarande har möjlighet att invända mot tilläggsarbetet, om priset inte är lågt i förhållande till priset för hela renoveringen eller om det inte finns särskilda skäl att anta att du önskat få tilläggsarbetet utfört.


Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare!

Om du behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan enkelt boka en tid här.


Hoppas du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Casper Eriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?