FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott02/11/2021

Kan butiken neka mig inträde?

Hej!

Jag skulle köpa alkohol i en matbutik, men blev nekad då min minderåriga vän var med mig. Detta tyckte jag var konstigt eftersom langning oftast sker utan sällskap, men accepterade beslutet. Dock frågade jag när jag fick komma tillbaka och köpa, eftersom jag uppenbarligen ville köpa alkoholen. Blev utskickad utan svar och förstod inte logiken alls. Frågan är då: När får jag egentligen komma tillbaka? Finns det någon tidsgräns eller hur fungerar det?

Tack för svar!

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.

Jag utgår från att det handlar om en privatbutik. I sådana fall har privatbutiken rätt att neka människor inträde såvida nekandet inte utgör något brott.

I NJA 1995 s. 84 konstaterar Högsta domstolen att du som privatperson inte begår olaga intrång genom att inträda i butiken igen, på grund av att straffbestämmelsen avser att skydda utrymmen som inte ger allmänheten tillträde. Dock har butiken all rätt att neka dig tillträde, under förutsättningen att nekandet inte utgör brott.

Det brott som kommer ifråga är olaga diskriminering enligt 16 kap. 9 § BrB. Såvida nekandet inte sker "på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck genom att inte gå personen till handa på de villkor som näringsidkaren i sin verksamhet tillämpar i förhållande till andra", är nekandet tillåtet.

Det finns för lite information för att avgöra om butiken verkligen har agerat på ett diskriminerande vis. Du är välkommen åter med ytterligare information!

Med vänlig hälsning!

Martin CarlehedenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”