FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott27/03/2023

Kan brott mot Terrängkörningslagen (1975:1313) ge fängelsestraff?

Tja! Vilken påföljd kan man få om man blir dömd för att ha kört snöskoter eller fyrhjuling i ett naturreservat? Böter ja, men fängelse? Är det möjligt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att använda mig av Terrängkörningslagen (1975:1313), förkortat TKL, samt Brottsbalken (1962:700), förkortat BrB.


Lydelse och straff enligt TKL

Enligt 1 § TKL är körning i terräng med motordrivet fordon för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk förbjudet i hela landet

  1. på barmark,
  2. på snötäckt skogsmark med plant- eller ungskog, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på skogen,
  3. på snötäckt jordbruksmark, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på marken.

Huvudregeln är alltså att terrängkörning för privat nöje med exempelvis snöskoter eller fyrhjuling bryter mot lagen - detta innefattar körning i naturreservat. Räddningstjänster, statliga tjänstemän, veterinärer m.m är i många fall undantagna från detta. Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot detta eller andra föreskrifter som meddelats med stöd av lag döms till böter. Om gärningen är ringa, döms det inte till något ansvar. Till ansvar döms det inte om gärning är belagd med strängare straff i brottsbalken (4 § TKL).


Andra påföljder enligt Brottsbalken

Ett möjligt alternativt brott hade kunnat vara 12 kap 4 § BrB. Den som olovligen och på annat än väg färdas över tomt eller plantering, eller över någon annan mark som kan skadas av detta, döms för tagande av olovlig väg till böter eller fängelse i högst sex månader. Även miljöbrott enligt Miljöbalkens 29 kap kan bli aktuellt.

Huvudsaken är att om någon gör sig skyldig till även annat brott än mot TKL som finns stadgat i BrB, så blir det straffet tillämpligt istället om det medför större straffvärde än vad TKL stadgar.


Svaret på din fråga: det är möjligt att få fängelse men det beror på många olika omständigheter som varierar från fall till fall. I de flesta fall blir det endast fråga om böter. Det enklaste vore såklart att inte köra motorfordon för privat nöje i naturresarvat.


Hoppas du fick svar på din fråga!

Alexander MårtenssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”