Kan bröstarvingar invända mot gåvor som en förälder ger under sin livstid?

2020-11-09 i Laglott
FRÅGA
Hej!Om en mor ger en gård i gåva till ett syskon har resterande bröstarvingar något att säga till om då?Detta bakom ryggen från andra syskon.Mailsvar önskas.Vänligen
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att din mor gett sitt syskon en gård i gåva och du undrar om bröstarvingarna kan invända mot detta.

Din fråga regleras i ärvdabalken (ÄB).

Vad är förskott på arv?

Det finns en presumtionsregel i 6 kap. 1 § ÄB om att gåvor som en förälder ger sina bröstarvingar utgör förskott på arv. Man utgår från att en förälder vill behandla sina bröstarvingar lika och därmed antar man att gåvor är förskott.

En sådan presumtion finns inte för andra arvingar.

Det innebär att om det inte framgår av omständigheterna eller framgår tydligt i samband med gåvan att det ska utgöra ett förskott så antar man istället att det inte är ett förskott till syskonet.

Finns det något skydd för bröstarvingars laglott?

Om gården givits som gåva då döden är stundande för gåvogivaren eller under de förhållande att din mor får bo kvar på gården fram till sin död kan laglottsskyddet i 7 kap. 4 § ÄB aktualiseras. Sammantaget kan man säga att det ska vara gåvor som inte innebär någon större uppoffring för gåvogivaren (ex din mor får bo kvar på gården medans hon är vid liv) och att gåvan har anknytning till gåvogivarens död.

Det finns möjlighet att påkalla regeln tidigare om syftet med gåvan är att ordna succession, dvs på sätt och vis förordna egendom som om det vore genom testamente. Det finns inget krav på att det ska göras i syfte att kringgå laglottsskyddet (NJA 1973 s. 687).

Om det är så att laglottsskyddet blir tillämplig ska avräkningsreglerna om förskott (7 kap. 2 § ÄB) och reglerna om jämkning av testamente (7 kap. 3 § ÄB) tillämpas, om det inte finns särskilda skäl som talar emot.

Således läggs värdet av den bortgivna egendomen till kvarlåtenskapen. Därefter beräknas laglotterna som om gåvan aldrig givits. Gåvomottagaren ska återbära vad som krävs för att bröstarvingar ska kunna få ut sin laglott, det kan ske genom ersättning eller genom att gåvan återställs.

Slutsats

Det går inte att angripa situationen med hjälp av förskottsreglerna om det inte framgår att det faktiskt utgör ett förskott på arv. Däremot kan laglottsskyddet aktualiseras, således måste gåvan som utgångspunkt vara given inför en stundande död. Viss möjlighet att aktualisera laglottsskyddet innan dess finns, men är begränsat.

Om du önskar få ytterligare hjälp med ditt ärende rekommenderar jag att du vänder digt ill vår byrå via denna länken: https://lawline.se/boka

hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

OBS! svar via vår gratisrådgivning kan inte ges på mail.

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (829)
2021-05-10 När ska talan om förstärkt laglottsskydd väckas när det finns efterlevande make?
2021-05-03 Är våra föräldrars gåva av fastighet giltig?
2021-04-29 Hur påverkas min laglott av ett testamente som enbart föreskriver likvida medel?
2021-04-24 Kan laglott ärvas med fri förfoganderätt?

Alla besvarade frågor (92185)