Kan bröstarvingar göras arvlösa?

2020-09-09 i Laglott
FRÅGA
Min svärfar har skrivit ett gåvobrev och ett testamente där han ger bort hela lösöret och kvarlåtenskap till en utomstående. Nu har han avlidit. Betyder det att bröstarvingar inte ärver något?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna kring testamente och bröstarvingars arvsrätt hittar vi i Ärvdabalken (ÄB). Jag förstår det som att din svärfar har gett bort egendom genom gåva, men även skrivit ett testamente till fördel för en utomstående.

Arvsinskränkning genom testamente

En bröstarvinges arv kan inskränkas genom ett testamente, men oavsett testamente så har en bröstarvinge alltid rätt att få ut sin laglott som utgör hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingar kan alltså inte göras arvlösa.

För att kunna få ut sin laglott krävs det dock att bröstarvingen påkallar jämkning av testamenten inom sex månader från det att de har tagit del av testamentet (7 kap. 3 § ÄB) – gör man inte detta så förlorar bröstarvingen sin rätt till laglotten.

Gåvor på arvlåtarens dödsbädd

Det framgår inte av frågan när gåvan från arvlåtaren har getts eller om gåvan har fullbordats, dvs. om gåvotagaren har mottagit gåvan.

Har gåvan gjorts under sådana omständigheter att gåvan är att likställa med ett testamente, exv. på gåvogivarens dödsbädd – så kan en bröstarvinge även påkalla jämkning för att få ut sin laglott (7 kap. 4 § första stycket ÄB). Vill en bröstarvinge göra denna rätt gällande, så ska talan mot gåvotagaren väckas inom ett år från det att bouppteckningen avslutades (7 kap. 4 § andra stycket ÄB).

Var gåvan ej fullbordad vid arvlåtarens död, så får den inte göras gällande om den intränger på bröstarvingarnas laglott (7 kap. 4 § tredje stycket ÄB)

Sammanfattningsvis kan bröstarvingar alltså inte göras arvlösa – de har alltid rätt till deras laglott, oavsett vad ett testamente säger. Testamentet blir därför "ogiltigt" i den del den inskränker bröstarvingarnas laglott. När laglotten har delats ut, så fördelas resterande del av kvarlåtenskapen enligt testamentet.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Natascha Beck Hansen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (809)
2021-02-26 Kan särkullbarns arv begränsas och kan fastighet överlåtas till barn?
2021-01-31 Bröstarvinges rätt att jämka ett testamente
2021-01-31 Kan barnen bestrida gåva vid sambos död
2021-01-29 Hur ska man beräkna laglotten?

Alla besvarade frågor (89620)