Kan BRF tvinga någon att avsäga sig en parkeringsplats?

2019-06-22 i Hyresavtal
FRÅGA
Hejsan jag fick precis hem ett brev ifrån min brf att jag måste avsäga mig en av mina parkeringsplatser, (jag har 2 då min sambo och jag behöver bilen till yrket) får dom göra det bara sådär?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom jag inte känner till alla omständigheter exakt kommer mitt svar att vara lite generellt och övergripande.

Det går inte att tvinga någon att säga upp ett hyreskontrakt för p-plats

Inledningsvis ska jag påpeka att jag antar att du har ett avtal för förhyrningen av de två parkeringsplatserna. I det fallet finns det enbart ett sätt att "avsäga" sig p-platsen, nämligen genom att säga upp kontraktet. Brf:en kan inte tvinga dig att säga upp ett kontrakt du inte vill säga upp. Det finns helt enkelt inget stöd för det i lag.

Brf:en kan däremot säga upp ditt hyresavtal. Tillvägagångssättet är lite olika beroende på hur parkeringsplatsen ser ut.

Parkeringsplatser utomhus är snarast att anses som lägenhetsarrende, se 8 kap. 1 § JB. För dessa typer av arrenden är avtalsfriheten mycket stor. Uppsägning av lägenhetsarrende kan ske utan angivande av sakliga skäl, såvida inget annat är avtalat. Det är dock viktigt att alla medlemmar i föreningen behandlas lika. Den uppsägningstid som avtalats gäller, men om avtalet inte reglerar uppsägningstiden gäller vad som stadgas i 8 kap. 4 § JB. Detta innebär att avtalet endast kan sägas upp till fardagen varje år – det vill säga den 14 mars. Uppsägningen måste då ske senast sex månader innan detta datum inträffar. Detta innebär i realiteten att, om ni inte kommer överens om annat, uppsägning inte kan ske förrän till den 14 mars 2020.

Vad avser parkeringsplatser i garage anses dessa som hyra av lokal, vilket regleras i 12 kap. JB. Möjligheterna till uppsägning beror till viss del på huruvida avtalet är ingånget på bestämd eller obestämd tid. Om avtalet löper avtalen på obestämd tid, ska det alltid sägas upp för att upphöra att gälla, 12 kap. 3 § 1 st. JB. Ett sådant avtal kan, enligt 12 kap. 4 § 1 st. 2 p. JB, sägas upp för att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter nio månader från uppsägningen, om inte längre uppsägningstid har avtalats.

I 12 kap. 57–60 §§ JB finns även det indirekta besittningsskyddet som kan innebära att du som hyresgäst har rätt till ersättning för ekonomisk förlust som du lider på grund av att hyresförhållandet avslutas. Detta förutsätter dock att ni inte avtalat bort besittningsskyddet.

Sammanfattningsvis är läget lite komplicerat. Det är svårt för mig att bygga vidare på mitt svar utan att känna till alla omständigheter. Jag kan dock med gott samvete säga att det inte är så lätt som att Brf:en framstället det som i sitt brev. En parkeringsplats kan inte bara "avsägas". Du bör dock ta kontakt med BRF:en och undersöka vilka grunder de baserar sitt krav på.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga till viss del. Om du har några fler funderingar är du välkommen att skriva i kommentarsfältet eller skicka in en ny fråga.

Vänligen,

Hashim Mohammed Ritha
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1367)
2020-07-09 Besittningsskydd och besittningsbrytande grunder
2020-07-08 Lägenhet smutsig vid inflytt - vilka rättigheter har vi?
2020-07-06 Hur bevittnas ett hyreskontrakt?
2020-07-06 Vad kan jag göra om min hyresgäst inte betalar sin hyra?

Alla besvarade frågor (81798)