Kan bostadsrättsföreningen ta ut straffavgift för sopsortering?

2021-02-19 i Bostadsrätt
FRÅGA
Kan bostadsrättsföreningen ta ut en straffavgift för sopsortering ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar det som att du undrar ifall bostadsrättsförening kan ta ut avgift för ifall man har sopsorterat fel. I mitt svar nedan kommer jag inleda med att presentera relevant lagrum och sedan utreda din fråga. Du hittar en sammanfattning av mitt svar i slutet.

Tillämplig lag för din fråga är Bostadsrättslagen (BrL)

Det finns vissa avgifter som bostadsrättsföreningen har rätt att ta ut hos deras medlemmar, och dessa är (7 kap. 14 § 1 st. BrL):

Insats när bostadsrätt upplåts till honom/henneÅrsavgift för den löpande förvaltningenUpplåtelseavgift, Överlåtelseavgift, Pantsättningsavgift och Avgift för andrahandsupplåtelse, om det anges i stadgarna.

Bostadsrättsföreningen har som huvudregel inte rätt att ta ut andra avgifter än de nämnda ovan, när det gäller sådant som föreningen är skyldig att tillhandahålla. Dock, om föreningen skulle tillhandahålla något utöver vad de är skyldiga, till exempel gym, pool eller liknande, är det okej för föreningen att ta ut en extra avgift för användning av dessa. (7 kap. 14 § 3 st. BrL)

Frågan blir då om bostadsrättsföreningen är skyldig att tillhandahålla och ansvara för sophanteringen. Föreningen är skyldig att hålla lägenhet, hus och mark i gott skick, varav sophantering ingår och därav får föreningen inte ta ut en extra avgift för felaktig sophantering. (7 kap. 4 § BrL)

Årsavgiften nämnd ovan, ska täcka föreningens driftkostnader, d.v.s uppvärmning, vatten, el, löpande underhåll etc. Här ingår också sophantering och sophämtning. Detta innebär att bostadsrättsförening kan höja årsavgiften med motivering att sophantering inte sköts ordentligt och för att kostnaderna för föreningen, när det kommer till sophämtningen, ska kunna täckas. Mer om detta kan du läsa på exempelvis Riksbyggens hemsida.

Sammanfattning

Bostadsrättsföreningen har inte rätt att ta ut en extra avgift för att någon sopsorterar fel. Föreningen har som huvudregel bara rätt att ta ut de avgifter som nämns ovan (7 kap. 14 § 1 st. BrL). Andra avgifter som föreningen kan ta ut, är för sådant som de frivilligt tillhandahåller (ex. gym, pool och liknande) och eftersom föreningen är skyldiga att tillhandahålla sopsorteringen, får de inte ta ut avgift för felaktig sådan. Dock har de möjlighet att höja årsavgiften för samtliga medlemmar i bostadsrättsföreningen, ifall sophanteringen inte hanteras korrekt.

Hoppas jag har besvarat din fråga! Om du har några funderingar eller fler frågor, är du välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Cornelia Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1246)
2021-10-01 Störningar i bostadsrätt
2021-09-27 Köpa bostadsrätt i befintligt skick och köparens undersökningsplikt
2021-09-25 Kan en bostadsrättsförening neka köpare medlemskap på grund av låg inkomst?
2021-09-19 Vad kostar en extern ordförande i en bostadsrättsförening?

Alla besvarade frågor (96356)