Kan bostadsrättsföreningen ta ut dubbla överlåtelseavgifter?

Hej!

Kan bostadsrättsföreningen ta ut dubbla överlåtelseavgifter? De påstår att min lägenhet en gång i tiden har varit två små lägenheter som slagits samman. Det är ju EN lägenhet nu på ca 70kvm (alltså inte speciellt stor). De vill ha 2x1180:-. Är detta riktigt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bostadsrätter regleras i bostadsrättslagen (BRL). När du köper en bostadsrättslägenhet, köper man en bostadsrätt, alltså en nyttjanderätt att använda lägenheten som bostad (1 kap. 1 § BRL).Vid en överlåtelse förvärvar du en rättighet från säljaren att bosätta sig i lägenheten – en rättighet som upplåtits från bostadsrättsföreningen till den första köparen och som sedan överlåtits i flera led innan du köpt bostadsrätten. Att bostadsföreningen äger lägenheten och du som köpare endast förvärvar rätten till att bo där, gör att dina skyldigheter och rättigheter till stor del begränsas av bostadsrättsföreningens stadgar, däribland den formella indelning av lägenheter som stadgarna föreskriver. Med denna indelning räknas varje lägenhet som en avskild enhet som kan upplåtas med bostadsrätt (1 kap. 5 § 2 st. BRL). Det är styrelsens ansvar att ha ett register över dessa lägenheter (9 kap. 8 § BRL). Det är därför enkelt att kolla upp om din lägenhet faktiskt består av flera bostadsrätt, eller är ombildad till en enda bostadsrätt. Enklast är att kontakta styrelsen för att få hjälp med det.

Om din lägenhet faktiskt består av två lägenheter, har du i lagens mening, förvärvat två bostadsrätter.

En överlåtelseavgift får tas ut för en bostadsrätt för att täcka administrativa kostnader för överlåtelsen (7 kap. 14 § BRL). Överlåtelseavgiften ska betalas när en bostadsrätt överlåts till köparen. Storleken på överlåtelseavgiften samt hur den tas ut, ska framgå av bostadsrättsföreningens stadgar (9 kap. 5 § 4-5 p. BRL). Eftersom du har förvärvat två bostadsrätter, har bostadsföreningen därmed rätt att ta ut två överlåtelseavgifter, även om lägenheternas totala yta är relativt liten.

För att sammanfatta det hela har således bostadsföreningen rätt att du ut två överlåtelseavgifter om din lägenhet består av två olika bostadsrätter, sålänge inte bostadsföreningarnas stadgar anger annat. Om jag vore du, skulle jag läsa stadgarna för att se om bostadsföreningen har gjort speciella bestämmelser angående bostäder med flera bostadsrätter.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000