Kan bostadsrättsföreningen säga upp mig pga. andrahandsuthyrning?

Hej!

Bostadsrättsföreningen har sagt upp bostadsrättshavaren då de anser att man hyrt ut i andra hand, fast man har sagt att man endast har inneboende. Kan de göra så?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler kring bostadsrätter och bostadsrättsföreningen finns i bostadsrättslagen.

För att få hyra ut sin bostadsrätt i andrahand krävs att man fått tillstånd för det från sin bostadsrättsförening, se 7 kap. 10 § bostadsrättslagen. Om en bostadsrättsinnehavare hyr ut sin bostadsrätt i andra hand utan tillstånd har föreningen rätt att säga upp bostadsrättsinnehavaren, se 7 kap. 18 § 2 p. bostadsrättslagen.

När räknas det som andrahandsuthyrning/inneboende?
Till skillnad från andrahandsuthyrning krävs det inget tillstånd från bostadsrättsföreningen för att ha en inneboende i sin bostadsrätt. Därför blir det relevant att redogöra för vad som är skillnaden mellan att ha en inneboende och att hyra ut i andra hand. Andrahandsuthyrning föreligger när bostadsrättsinnehavaren upplåter sin lägenhet till någon annan som ska använda lägenheten självständigt. Vid bedömningen av om lägenheten används självständigt eller inte är det av betydelse om bostadsrättshavaren enligt avtalet har haft möjligheter att disponera(använda) lägenheten eller delar av denna samt i vilken utsträckning han eller hon faktiskt vistas där. Är det så att du bott i lägenheten tillsammans med din inneboende ska det räknas som att du har en inneboende vilket ju inte kräver något tillstånd. Har du varit i lägenheten väldigt lite eller inte alls under tiden du haft personen boende i din lägenhet samt att denna person självständigt haft tillgång till lägenheten är chansen stor att det kommer ses som att du hyrt ut din lägenhet i andra hand.

Sammanfattningsvis
Har du bott i lägenheten under tiden den andra personen bott hos dig så räknas personen som inneboende och bostadsrättsföreningen har då inte rätt att säga upp dig. Har du däremot inte bott i lägenheten under tiden för uthyrningen, eller har du bara besökt lägenheten ett fåtal gånger under en längre period så räknas det som en andrahandsuthyrning och i det fallet har bostadsrättsföreningen rätt att säga upp dig då du inte haft tillstånd för detta.

Om det är så att du inte hyrt ut lägenheten i andrahand utan endast haft en inneboende och om bostadsrättsföreningen fortfarande inte tror på dig skulle jag råda dig att anlita juridisk hjälp för att bestrida uppsägningen. Om du vill kan du höra av dig till Lawlines juristbyrå som kan hjälpa dig med bestridandet.

Hoppas detta var svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Cecilia KnutsenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000