Kan bostadsrättsföreningen neka min dotter att bo i min bostadsrätt?

2019-09-30 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej!Vi vill köpa en bostadsrätt, stå på kontraktet, men låta vår dotter bo i lägenheten ett par år. Sedan kommer vi troligen använda den som övernattningslägenhet. Är det ok? Kan föreningen säga nej o i så fall på vilka juridiska grunder?Mvh!
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Din fråga regleras av bostadsrättslagen (här förkortad BRL). Nedan används begreppen upplåtelse och andrahandsupplåtelse synonymt med både uthyrning (mot ersättning) och nyttjande av lägenheten (utan ersättning).

Du som bostadsrättshavare får upplåta din lägenhet i andra hand "till annan för självständigt brukande", om bostadsrättsföreningens styrelse ger sitt samtycke till detta (6:10 BRL). Det kan alltså hända att en styrelse vägrar att ge sitt samtycke till andrahandsupplåtelsen. Bostadsrättshavaren kan i dessa fall vända sig till hyresnämnden, som istället kan lämna tillstånd till upplåtelsen (6:11 BRL). Om du har skäl för upplåtelsen och föreningen saknar anledning att vägra samtycke, så kan alltså hyresnämnden bevilja tillstånd till andrahandsupplåtelse under en viss tid.

Det är svårt att säga hur hyresnämnden skulle förhålla sig till just er situation; det kan i varje fall konstateras att hyresnämnden har ansett att bostadsrättshavaren har godtagbara skäl att upplåta bostaden om detta sker till en närstående, dit bl.a. barn, syskon och föräldrar räknas. Sannolikt skulle ni i detta fall få tillstånd till uthyrningen från hyresnämnden, låt vara under begränsad tid. Det kan vara värt att informera föreningen om detta, ifall ni skulle få nej till en andrahandsupplåtelse under dessa förutsättningar.

Med vänlig hälsning,

Caroline Hallén Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå131 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com tack för din förståelse
2019-10-01 08:38
Kommentera
Relaterat innehåll