Kan bostadsrättsföreningen förbjuda vad som helst?

2019-04-15 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej. Jag bor i en bostadsrätt och styrelsen har nu satt upp en skylt att den som använder rökelse inte får göra det inne i sin lägenhet. Är det verkligen lagligt att förbjuda det. Brukar ibland tända en rökelse och brukar även vädra då.Mvh M
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Regler kring vad en bostadsrättsförening får och inte får göra och vad som krävs av dig som medlem i bostadsrättsföreningen regleras i bostadsrättslagen som du hittar HÄR.

I 7 kap. 9 § bostadsrättslagen föreskrivs det att en bostadsrättshavare vid användning av lägenheten ska iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. I samma paragraf följer det att bostadsrättshavaren ska rätta sig efter de regler som föreningen i överensstämmelse med ortens sed medlar (alltså vad som i övrigt brukar vara vanligt i området).

Om bostadsrättsföreningen lämnat vissa särskilda ordningsföreskrifter är bostadsrättshavaren (du) i princip skyldig att rätta sig efter dessa. Föreskrifterna måste ha ett verkligt föreningsintresse och ska stå i överensstämmelse såsom nämnt ovan med ortens sed. Om du som bostadsrättshavare inte iakttar ordningsföreskriften kan det innebära att du inte iakttar sundhet, ordning och gott skick i din bostadsrättsförening. Det i sig kan i allra värsta fall leda till förverkande av din bostadsrätt enligt 7 kap. 18 § 5 p. bostadsrättslagen, men det ska rätt mycket till för att det ska bli aktuellt.

Att tända rökelser känns kanske aningen hårt att förbjuda, men det skulle kunna vara så att någon i huset är allergisk eller extra känslig för dofter och att ventilationssystemen släpper in dofter så att denne blir påverkad. Detta är förstås bara spekulationer, men skulle ändå kunna vara en förklaring till förbudet. Enligt 7 kap. 6 § bostadsrättslagen får bostadsrättshavaren inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda. Föreningen får dock endast åberopa avvikelse som är av avsevärd betydelse för föreningen eller någon annan medlem i föreningen.

Det du kan göra är för det första att börja med att ta kontakt med någon i styrelsen i bostadsrättsföreningen (förslagsvis ordföranden) och fråga varför detta har bestämts och om de har någon rimlig förklaring bara så att du kan komma underfund med varför de har bestämt detta. En medlem i en bostadsrättsförening har dessutom alltid rätt att lämna in motioner till den ordinarie årsstämman, vilket innebär att du kan föreslå att förbudet ska hävas eller ändras . Tänk på att det är viktigt att motionen skickas i tid till styrelsen i bostadsrättsföreningen så att den kommer med i kallelsen. Detta eftersom alla ärenden som tas upp på en årsstämma måste vara med i kallelsen.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Amanda Alwall
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (927)
2019-09-22 Finns det någon tillsynsmyndighet för bostadsrättsförening?
2019-09-22 Kan jag inte öka uppsägningstiden till mer än en månad för hyresgästen?
2019-09-19 Ansvar vattenskada läckage från element
2019-09-18 Köp av nyproducerad bostadsrätt avvek från broschyrerna

Alla besvarade frågor (73005)