Kan bostadsrättsföreningen förbjuda husdjur utanför bostaden?

2019-10-31 i Bostadsrätt
FRÅGA
Undrar om bostadsrättsföreningar kan bestämma och fastställa i stadgarna att bostadsrättsinnehavare inte får ha sin katt utomhus?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna som är relevanta i ditt fall finns i Bostadsrättslagen, som innehåller särskilda bestämmelser om bostadsrättsföreningar och bostadsrätter. Bestämmelserna i Bostadsrättslagen gäller enbart på ett övergripande plan, därmed regleras mer specifika frågor i bostadsrättsförenings stadgar. Stadgarna är föreningens grundläggande regler som beslutas av föreningsstämman (1 kap. 2 § första stycket Bostadsrättslagen). Kollar vi i bestämmelserna i Bostadsrättslagen så finns det ingenting som uttryckligen hindrar föreningen från att ställa upp en sådan regel som innebär att bostadsrättshavarnas husdjur begränsas röra sig utanför bostaden. Med andra ord kan föreningen i sina stadgar fastställa en sådan regel.

Utgångspunkten är att om bostadsrättsföreningen meddelat särskilda ordningsföreskrifter så ska dessa i princip följas (7 kap. 9 § första stycket tredje meningen Bostadsrättslagen). Enligt 7 kap. 9 § första stycket Bostadsrättslagen har bostadsrättshavaren en skyldighet att se till att grannarna inte utsätts för störningar. I övrigt ska bostadsrättshavaren göra det som krävs för att bevara sundhet, ordning och gott skick både inom och utanför bostaden. Det gör bostadsrättshavaren bl.a. genom att rätta sig efter ordningsreglerna/stadgarna som föreningen fastställer. Om du som bostadsrättshavare orsakar störningar som är särskilt allvarliga så kan föreningen säga upp dig (7 kap. 9 § tredje stycket jämte 18 § femte punkten Bostadsrättslagen).

Hoppas att du har fått svar på din fråga. Hör gärna av dig igen om du har ytterligare funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Nhi Tran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll