Kan bostadsrättsförening förbjuda dekoration i trapphus med ordningsföreskrift?

2017-12-17 i Bostadsrätt
FRÅGA
Vår bostadsförening förbjuder oss att ha en jul krans på vår ytterdörr. Enligt dom så har dom förbjudit all typ av dekorationer eftersom andra har missbrukar det tidigare genom att belamra trapphus och golv med bl a tomtar osv... Som strider mot brandsäkerheten. Vi har ringt brandkåren och de bryr sig inte om julkrans då dessa sitter på dörren. Föreningen hänvisar till denna paragraf i stadgarna: 45 § Sundhet, ordning och gott skickBostadsrättshavaren är skyldig iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utom huset samt rätta sig efter föreningens ordningsregler. Detta gäller även för den som hör till hushållet, gästar bostadsrättshavaren eller som utför arbete för bostadsrättshavarens räkning.Hör till lägenheten mark, förråd eller annat lägenhetskomplement ska bostadsrättshavaren iaktta sundhet, ordning och gott skick även i fråga om sådant utrymme.Ohyra får inte föras in i lägenheten.I trivselreglerna står det: Punkt 15. Gård, trappor, hiss och entrèer får inte belamras med skräp, cyklar, torkmattor etc… Trapphuset är nödutrymningsväg och får ej blockeras . Det innebär att ex blomkrukor, julgran, barnvagn, lekredskap inte får ställas upp i trapphuset.Men julkransen sitter på dörren, belamrar ej trapphusets golv eller nödutrymningsväg.Nu har styrelsen satt upp en skylt i entren där de förbjuder att ha någon krans. Får de verkligen göra så? Hur strider jag detta? Tack på förhand.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur ser lagen ut?

I 7 kap. 9 § bostadsrättslagen föreskrivs det att en bostadsrättshavare vid användning av lägenheten ska iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. I samma paragraf följer det att bostadsrättshavaren ska rätta sig efter de regler som föreningen i överensstämmelse med ortens sed medlar, det vill säga vad som i övrigt är vanligt i området. Troligen har din bostadsrättsförening haft denna paragraf i åtanke när de författade 45 § i stadgarna.

Trivsel- och ordningsregler

Har föreningen lämnat särskilda ordningsföreskrifter är bostadsrättshavaren i princip skyldig att rätta sig efter dessa. Föreskrifterna ska förstås inte vara av godtycklig karaktär utan de måste ha ett verkligt föreningsintresse och ska stå i överensstämmelse såsom nämnt ovan med ortens sed. Om du som bostadsrättshavare inte iakttar ordningsföreskriften kan det innebära att du inte iakttar sundhet, ordning och gott skick i din bostadsrättsförening. Det i sig kan leda till förverkande av din bostadsrätt enligt 7 kap. 18 § 5 p. bostadsrättslagen.

Så som jag förstår punkt 15 finns det utrymme att tolka in ytterligare föremål som inte får belamra trapphuset än de som är uppräknade. Således kan julkransen troligen innefattas därmed. Dock måste man se till att dessa trivselregler följer likabehandlingsprincipen, vilket innebär att det ska vara lika för alla i hela föreningen. Det vill säga om du inte får ha krans på din ytterdörr får ingen annan heller ha det. Denna princip är inte lagstadgad.

Vad kan du göra?

Det du kan göra är att inför nästa årsstämma i din bostadsrättsförening skicka in en motion till bostadsrättsföreningens styrelse angående punkt 15 i era trivselregler och framföra förslag till förändring. En medlem i en bostadsrättsförening har alltid rätt att lämna in motioner till den ordinarie årsstämman. Tänk på att det är viktigt att motionen skickas i tid till styrelsen i bostadsrättsföreningen så att den kommer med i kallelsen. Detta eftersom alla ärenden som tas upp på en årsstämma måste vara med i kallelsen.

En ytterligare möjlighet finns i 7 kap. 11 § andra stycket lag om ekonomiska föreningar som föreskriver att om en tiondel av samtliga röstberättigade i bostadsrättsföreningen skriftligen begär att en extra föreningsstämma ska hållas för att behandla ett angivet ärende ska styrelsen kalla till en extra föreningsstämma.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Claudia Perra-Morin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1256)
2021-12-01 Grannen tycker att vårt barn stör- vad gäller?
2021-11-29 Har bostadsrättsförening ansvar för snöskottning?
2021-11-26 Kan du få ersättning för skador som har orsakats i din bostadsrätt?
2021-11-22 Ingår gardinskenor vid köp av bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (97612)